ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελτίωση μεγεθών για τα Πλαστικά Θράκης

25s21plthrak

Ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 9,8 εκατ. εμφάνισαν τα Πλαστικά Θράκης το φετινό εννεάμηνο έναντι κερδοφορίας 6,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 56,7%. Οπως εξηγεί η εταιρεία «τα περιθώρια κερδών είναι βελτιωμένα σημαντικά και στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης, στα Τεχνικά Υφάσματα και στη Συσκευασία, λόγω κυρίως της βελτίωσης των προϊοντικού μείγματος και σε μικρότερο βαθμό λόγω της θετικής επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της μείωσης των τιμών των πρώτων υλών».

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 222,6 εκατ. από 212,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2014. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,8% στο εννεάμηνο του 2015 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θετική επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και ευρώ/λίρας Αγγλίας. Το ίδιο διάστημα ο όγκος πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου ήταν ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στις 30/09 ανήλθε σε 40,5 εκατ.