ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδια μετάθεσης του φορολογικού για να «περάσει» το ασφαλιστικό

Σχέδια μετάθεσης του φορολογικού για να «περάσει» το ασφαλιστικό

Σε μια προσπάθειά της να περάσει το ασφαλιστικό για τους αγρότες, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει όλα τα φορολογικά ζητήματα που τους αφορούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2016. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, αν και αναγνωρίζουν την υποχρέωση για αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 13% στο 20% για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους, σημειώνουν ότι εξετάζουν, σε συνεργασία με την τεχνική βοήθεια, διάφορα σενάρια τα οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

1. Περισσότερα φορολογικά κλιμάκια για τους αγρότες, με στόχο το φορολογικό βάρος να μεταφερθεί στα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήματα. Στόχος είναι να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι αγρότες που έχουν πραγματικά εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Εξετάζεται ο πρώτος φορολογικός συντελεστής να ανέρχεται στο 5% για εισοδήματα έως 2.500 ευρώ και ο δεύτερος στο 10 για εισοδήματα έως 5.000 ευρώ.

2. Τη σταδιακή αύξηση του συντελεστή σε περισσότερα του ενός έτη. Για παράδειγμα, για τα εισοδήματα του 2016 ο συντελεστής φορολόγησης πρέπει να ανέλθει, με βάση το μνημόνιο, στο 20% από 13% πέρυσι και στο 27% για τα εισοδήματα του 2017. Στόχος είναι η αύξηση των συντελεστών να πραγματοποιηθεί σε διάστημα 4 ετών.

Τι προβλέπει το μνημόνιο για τους αγρότες:

1. Ο προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα.

2. Το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται για τα εισοδήματα του 2015 με συντελεστή φόρου 13% από το πρώτο ευρώ. Δεν φορολογούνται οι επιδοτήσεις μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ.

3. Από φέτος τα αγροτικά εισοδήματα, δηλαδή αυτά που θα προκύψουν στο σύνολο του τρέχοντος έτους, θα φορολογηθούν με συντελεστή 20% (εκτός και αν κυβέρνηση και πιστωτές συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό), ενώ για τα αγροτικά εισοδήματα του φορολογικού έτους 2017 ο συντελεστής φόρου θα ανέλθει στο 26%.

4. Για τα εισοδήματα του έτους 2015, η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με αυξημένο συντελεστή φόρου από το 55% στο 75% του ποσού του κύριου φόρου εισοδήματος. Η προκαταβολή αφαιρείται από τον φόρο εισοδήματος κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του επόμενου έτους.

5. Για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες την περίοδο από 1-10-2015 έως 30-9-2016 δικαιούνται να λάβουν επιστροφή φόρου κατανάλωσης, που ανέρχεται σε 130 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Από 1-10-2016 η επιστροφή του ΕΦΚ καταργείται.