ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρώπη δεν προστατεύει τους μικρούς μετανάστες

9817990102_25577981

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η Ευρώπη παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές των δικαιωμάτων των παιδιών και αδυνατεί να προστατεύσει τους ανηλίκους που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Τα παιδιά πεθαίνουν στη θάλασσα και στις ακτές της Ευρώπης και βρίσκονται σε κίνδυνο εμπορίας και παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης, ανιθαγένειας, ασθενειών και αποχωρισμού από την οικογένεια». Πραγματικός καταπέλτης η επιστολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (από την Ελλάδα συνυπογράφει ο Συνήγορος του Πολίτη) προς τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ντόναλντ Τουσκ, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κ.ά.).

«Ακόμη και όταν έχουν φτάσει στη χώρα προορισμού, δεν διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης, στην εκπαίδευση και σε ψυχολογική υποστήριξη. Τα παιδιά μένουν σε ασταθές περιβάλλον για πάρα πολύ καιρό, κάτι που τα εμποδίζει να επανακάμψουν από όσα έχουν υποστεί. Τέτοιες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια ζωής ενός παιδιού είναι απαράδεκτες», τονίζουν οι εκπρόσωποι του Δικτύου.

«Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το υπέρτερο συμφέρον τους», υπογραμμίζουν και καταθέτουν πέντε προτάσεις. Πρώτο, να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, καθώς είναι μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες. Δεύτερο, να αξιοποιηθούν καλύτερα οι νόμιμες δυνατότητες εισόδου στην Ε.Ε., όπως η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης και η ποσόστωση μετεγκατάστασης και έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων για ανθρωπιστικούς λόγους. Τρίτο, η ανθρωπιστική βοήθεια να δίνεται και υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ύπαρξη συστημάτων παιδικής προστασίας. Τέταρτο, να τεθούν ελάχιστες προδιαγραφές στα κέντρα υποδοχής και διέλευσης. Και, πέμπτο, να υπάρξει ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων.