ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12,7 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν

prosfg
prosfygestrenooo

Χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, ύψους 12,7 εκατομμυρίων ευρώ χορήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για να υποστηρίξει τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα. Τα κονδύλια προέρχονται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Eνταξης (ΤΑΜΕ) και θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τουλάχιστον 8.000 νέων θέσεων υποδοχής.

«Η χορήγηση αυτή αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη της αλληλεγγύης της Ε.Ε. και ισχυρή στήριξη προς την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διαχειριστεί τις άνευ προηγουμένου μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα. Θα βοηθήσει την Ελλάδα να πετύχει τον στόχο της αύξησης της ικανότητας υποδοχής έως τις 50.000 θέσεις, όπως συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων της 25ης Οκτωβρίου 2015», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια και εγκατάσταση φορητών προκατασκευασμένων οικίσκων για την προσωρινή στέγαση προσφύγων στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει πως το 2015 χορηγήθηκαν στην Ελλάδα κονδύλια ύψους 146 εκατ. ευρώ ως επείγουσα βοήθεια, είτε απευθείας στις ελληνικές αρχές από πόρους της Ε.Ε., είτε μέσω διεθνών οργανισμών όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Yπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.