ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ξένη βοήθεια» της κυβέρνησης

20s1oosa--2

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν μονίμως στα στελέχη της τρόικας, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί τεχνοκράτες που επισκέπτονται την Αθήνα. Υπάρχει παράλληλα μια ομάδα στελεχών από διάφορες χώρες και οργανισμούς που είτε βρίσκονται μόνιμα στην Ελλάδα είτε έρχονται για κάποιο διάστημα και που αποτελούν αυτό που ονομάζεται «τεχνική βοήθεια».

Αρμόδια στελέχη τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –που από κοινού οργανώνουν την παροχή της εν λόγω βοήθειας– ξεκαθαρίζουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι μέρος της τρόικας. Πρόκειται για ένα διαφορετικό σχέδιο, το οποίο έχει ελληνική ιδιοκτησία, χρηματοδοτείται κυρίως από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και συνδιοργανώνεται με τη νέα αρμόδια γενική διεύθυνση της Κομισιόν (Structural Reform Support Service – SRSS), που αντικατέστησε τη γνωστή ομάδα δράσης της Κομισιόν (Task Force).

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση λαμβάνει κατά διαστήματα βοήθεια από Γάλλους, Αυστριακούς, Φινλανδούς, Βέλγους, Ολλανδούς, Γερμανούς εμπειρογνώμονες για την προώθηση διάφορων μεταρρυθμίσεων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και στελέχη διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Παγκόσμια Τράπεζα και, βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), που πράττουν το ίδιο.

Την ίδια ώρα, όμως, υπάρχουν και στελέχη που έχουν μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα. Το τμήμα της SRSS που ασχολείται με την Ελλάδα έχει περίπου 15 άτομα τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα. Επίσης, υπάρχουν στελέχη του ΔΝΤ που έχουν μόνιμη παρουσία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Μάλιστα, προσφάτως αποφασίστηκε να αποκτήσει στο ΓΛΚ γραφείο και στέλεχος της Κομισιόν. Πρόκειται για κρίσιμο σημείο της λειτουργίας του κράτους, καθώς από εκεί περνούν τα έσοδα και οι δαπάνες του κράτους, αλλά, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη, οι συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες δεν παρεμβαίνουν στη χάραξη της πολιτικής που ακολουθείται. Πέραν αυτών, υπάρχει μια ομάδα στελεχών –περίπου 50 άτομα– τα οποία πραγματοποιούν αποστολές στην Αθήνα για να παράσχουν τεχνογνωσία στις ελληνικές αρχές για διάφορα θέματα και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης και της SRSS, η τεχνική βοήθεια αυτή τη στιγμή αφορά:

1. Τον τρόπο συλλογής των ασφαλιστικών εισφορών (στελέχη του ΔΝΤ συνεργάζονται για το θέμα με το υπουργείο Εργασίας).

2. Τη συλλογή των εσόδων και τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών (Βέλγοι εμπειρογνώμονες). Επίσης, ομάδα Βέλγων τεχνοκρατών βοηθάει και στη βελτίωση της λειτουργίας των τελωνείων.

3. Τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου (στελέχη του ΔΝΤ).

4. Την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης (Γάλλοι τεχνοκράτες). Το νέο μισθολόγιο και ο νόμος για τη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης (προαγωγές κ.λπ.) που βρίσκεται τώρα στη Βουλή αποτελούν προϊόν αυτής της συνεργασίας.

5. Τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς (Διεθνές Ινστιτούτο Εργασίας – ILO).

6. Τη μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα περίθαλψης (στελέχη του WHO).

7. Την αναμόρφωση του συστήματος Δικαιοσύνης (Αυστριακοί εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης).

8. Την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης αδειών και γενικότερα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (Παγκόσμια Τράπεζα). Επίσης, για την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό συμβάλλουν στελέχη του ΟΟΣΑ.

9. Τη μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας (στελέχη της γερμανικής διοίκησης).

10. Την ενίσχυση των εξαγωγών της ελληνικής οικονομίας (Ολλανδοί τεχνοκράτες συνεργάζονται με το υπουργείο Εξωτερικών).

11. Την καταπολέμηση της διαφθοράς (Φινλανδοί εμπειρογνώμονες με το υπουργείο Εξωτερικών).

12. Την ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας (στελέχη της αυστριακής διοίκησης με το υπ. Εξωτερικών).

Πέραν αυτών, Αθήνα και SRSS βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης του νέου προγράμματος τεχνικής βοήθειας για τα επόμενα χρόνια.