ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Την Τετάρτη η συζήτηση για δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ

bouli-olomeleia-geniki-thumb-large

Στην τελική ευθεία για μια νέα «σύγκρουση κορυφής», μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, φαίνεται πως εισέρχεται η Βουλή, καθώς προσδιορίστηκε για την προσεχή Τετάρτη η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της συγκυβέρνησης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δανειοδότηση κομμάτων και ΜΜΕ: η Ν.Δ. έχει προαναγγείλει πως θα ψηφίσει υπέρ, ωστόσο θεωρείται αναμενόμενο πως η σχετική διαδικασία θα αποτελέσει πεδίο για μια νέα μετωπική σύγκρουση των κ. Τσίπρα και Μητσοτάκη, με αφορμή και την πρόταση της Ν.Δ. για σύσταση άλλης Εξεταστικής, αυτή τη φορά για το πώς φθάσαμε στο μνημόνιο ΙΙΙ και στον τραπεζικό περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων. Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε κατατεθεί πριν από εκείνη που συζητείται την επόμενη εβδομάδα, αλλά ώς χθες παρέμενε άγνωστο το πότε η κυβερνώσα πλειοψηφία θα επιτρέψει τη συζήτησή της στην Ολομέλεια.

Επί των διαδικαστικών, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, για τη λήψη απόφασης από την Ολομέλεια απαιτείται η θετική ψήφος από την «απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, η oπoία δεν μπoρεί να είναι κατώτερη από τα 2/5 τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών (120 θετικές ψήφοι)». Για τη σύνθεσή της, λαμβάνεται υπόψη η δύναμη των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ως προς το έργο και τις αρμοδιότητές της, το άρθρο 147 του Κανονισμού αναφέρει: «H επιτρoπή έχει δικαίωμα να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτoψία ή να διατάσσει πραγματoγνωμoσύνη με τoυς όρoυς και τις διατυπώσεις πoυ πρoβλέπoνται από τις διατάξεις τoυ Kώδικα Πoινικής Δικoνoμίας. Oι κλήσεις των μαρτύρων και τα εντάλματα βίαιης πρoσαγωγής τoυς υπoγράφoνται από τoν πρόεδρo της επιτρoπής».