ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποτυχία της Ε.Ε. στη μετεγκατάσταση προσφύγων

prosfygespaidi
eidomeniagoraki

Τα επίσημα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση προσφύγων έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι μάλλον λυπηρό, καθώς η πρόοδος που σημειώθηκε μετά την πρώτη έκθεση της Επιτροπής και μέχρι τις 11 Απριλίου 2016 που υπάρχουν τα στοιχεία δεν είναι ικανοποιητική.

Ο αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα μετανάστευσης Δ. Αβραμόπουλος ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής δηλώνοντας ότι «τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώσουν επειγόντως τις πολιτικές και νομικές τους δεσμεύσεις για τη μετεγκατάσταση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα».

Συγκεκριμένα, στον τομέα της μετεγκατάστασης δηλαδή τη μεταφορά προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Επιτροπή είχε θέσει ως στόχο την μετεγκατάσταση 6.000 ατόμων έως σήμερα. Ο στόχος αυτός απέτυχε τελείως, καθώς μόνο 208 επιπλέον άτομα μετεγκαταστάθηκαν το διάστημα που καλύπτει η έκθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αιτούντων που μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα και την Ιταλία στο ελάχιστο 1.145 αντί των 6.000 που ήταν ο στόχος.

Όσον αφορά την επανεγκατάσταση από την αρχή του προγράμματος στις 20 Ιουλίου 2015, 5.677 εκτοπισμένα άτομα που χρήζουν προστασίας επανεγκαταστάθηκαν σε 15 χώρες.

Οι υπόλοιπες 16.800 θέσεις αλλά και επιπλέον 54.00 θέσεις επανεγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν για τον μηχανισμό 1:1 από την Τουρκία. Δηλαδή για κάθε Σύρο που θα επιστρέφεται από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία ένας Σύρος θα επιστρέφει από την Τουρκία στην ΕΕ. Από τις 4 Απριλίου που έχει τεθεί ο μηχανισμός σε ισχύ επανεγκαταστάθηκαν 37 Σύριοι στη Γερμανία, 11 στη Φινλανδία και 31 στις Κάτω Χώρες.

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες:

Ο αριθμός των προσφύγων που έχουν μετεγκατασταθεί από Ελλάδα και Ιταλία σε άλλες χώρες

apotychia-tis-e-e-sti-metegkatastasi-prosfygon0

apotychia-tis-e-e-sti-metegkatastasi-prosfygon1