ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ευθύνονται για την μη τήρηση της συμφωνίας για το προσφυγικό

Κομισιόν: Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ευθύνονται για την μη τήρηση της συμφωνίας για το προσφυγικό

Στα κράτη μέλη καταλογίζει η Κομισιόν την ευθύνη για τη μη τήρηση της συμφωνίας της 22ας Σεπτεμβρίου για την κατανομή των προσφύγων στην Ε.Ε..

Ο επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος απάντησε σε ερώτηση ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητούσε από την Κομισιόν να διευκρινίσει τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ότι «οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων οφείλονται κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους των κρατών μελών».

Ολόκληρη η απάντηση του επιτρόπου Μετανάστευσης

Τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλουν στη μετεγκατάσταση του αριθμού των προσώπων που τους αναλογούν, σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, καθώς και του αριθμού των προσώπων που συμφωνήθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1523 του Συμβουλίου, βάσει των στοιχείων που καθορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015. Τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης πρέπει να υποδεικνύουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που μπορούν να μετεγκατασταθούν ταχέως στο έδαφός τους (άρθρο 5 παράγραφος 2 των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση).

Στις 10 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή σε όλα τα κράτη μέλη για να τους υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις τους βάσει των δύο αποφάσεων και για να τα καλέσει να επιταχύνουν τον ρυθμό εφαρμογής ενόψει του σαφώς διατυπωμένου στόχου για παροχή επείγουσας βοήθειας.

Στις 16 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της σχετικά με την πρώτη έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, στην οποία συνοψίζονται οι προκλήσεις κατά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Όπως συνάγεται από την έκθεση, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της διαδικασίας οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, σημαντικότερος εκ των οποίων είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης των κρατών μελών μετεγκατάστασης. Η έκθεση προτείνει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της διαδικασίας μετεγκατάστασης, καλώντας τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2016, και προσδιορίζει τομείς για την ανάληψη περαιτέρω δράσης.

Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου για τη μετεγκατάσταση, καθώς και των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην πρώτη έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει την πρόθεση να δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις για να διασφαλίσει την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που καθορίζονται στις δύο αποφάσεις.