ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ μόνο σε φόρους

Επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ μόνο σε φόρους

Επιπλέον φόρους και εισφορές 2,2-2,3 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν 8,5 εκατ. φορολογούμενοι. Οι ανατροπές στη φορολογία εισοδήματος θα οδηγήσουν σε επιβαρύνσεις, που φθάνουν τα 1,8 δισ. ευρώ στη φορολογία εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 400-500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Από το νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση προκύπτουν ελαφρύνσεις για τους έχοντες εισοδήματα από 28.000 έως και 43.000 ευρώ, επιβαρύνσεις για τα χαμηλότερα εισοδήματα (από 9.100 έως 27.000) και τα υψηλά. Ωστόσο ο συνδυασμός ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου οδηγεί σε τεράστιες επιβαρύνσεις σχεδόν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Ουσιαστικά, εισφορές και φορολογία λειτουργούν με τη μορφή ενός μεγάλου φόρου για τους επαγγελματίες.

Αντιμέτωποι με υψηλούς φόρους θα βρεθούν και οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα, καθώς αυξήθηκαν οι συντελεστές. Αυξημένους φόρους θα πληρώσουν και όσοι εισπράττουν εισοδήματα από μερίσματα μετά την αύξηση του συντελεστή από το 10% στο 15%. Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο επιφέρει τις εξής αλλαγές:

1. Εφαρμογή ενιαίας κλίμακας φορολόγησης για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες. Στη νέα κλίμακα θα ισχύει έμμεσο αφορολόγητο όριο, μειωμένο από τα 9.550 στα 9.100 ευρώ για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, καθώς η έκπτωση φόρου μειώνεται από τα 2.100 στα 2.000 ευρώ. Το έμμεσο αφορολόγητο θα ισχύει και για τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Για όσους φορολογούμενους έχουν εισοδήματα και από μισθούς και από επιχειρηματική δραστηριότητα, η έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ θα ισχύει μόνο για το εισόδημα από μισθούς.

2. Φορολογική κλίμακα

• 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.
• 29% για τα επόμενα 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000 ευρώ).
• 37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ (από 30.001 έως και 40.000 ευρώ).
• 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

3. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
• 0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.
• 2,2% για εισόδημα από 12.001 έως 20.000 ευρώ.
• 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
• 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ.
• 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ.
• 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ.
• 10% από 220.001 ευρώ και πάνω.

4. Μισθωτοί – συνταξιούχοι. Με βάση τις ανωτέρω κλίμακες, προκύπτουν:

• Επιβαρύνσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα άνω των 9.100 ευρώ και έως 27.000 ευρώ, που κυμαίνονται από 8 έως 176 ευρώ.
• Ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους με μεσαία εισοδήματα από 28.000 έως 43.000 ευρώ, που ξεκινούν από 76 ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 399 ευρώ (φόρος + εισφορά αλληλεγγύης).
• Μεγάλες επιβαρύνσεις για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που υπερβαίνουν τις 55.000 ευρώ.

5. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ (όπως και σήμερα) με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Ωστόσο γι’ αυτούς δεν θα ισχύει η έκπτωση των 2.000 ευρώ, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να εκπίπτουν τις δαπάνες που πραγματοποιούν. Αν και με τη νέα κλίμακα μειώνονται οι επιβαρύνσεις για τους περισσότερους επαγγελματίες, καθώς ο πρώτος φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 26% στο 22%, ωστόσο θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα, δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Συγκεκριμένα επιβάλλεται εισφορά 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος. Επίσης επιβάλλεται εισφορά με συντελεστή 7% για την επικουρική ασφάλιση και 6,95% για τον κλάδο υγείας. Αυτό σημαίνει ότι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να δίνουν το 33,95% του εισοδήματός τους σε εισφορές. Εάν, μάλιστα, συνυπολογισθεί και το εφάπαξ (4% επί του εισοδήματος), οι επιβαρύνσεις φθάνουν στο 37,95%. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ ή 2.500 ευρώ μηνιαίες αποδοχές, θα πληρώσει:

• Ασφαλιστικές εισφορές (20% για σύνταξη, 6,95% για ασθένεια και 7% για επικουρική): 10.185 ευρώ.
• Φόρος εισοδήματος: 4.359,3 ευρώ.
• Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 171,93 ευρώ.
• Τέλος επιτηδεύματος: 650 ευρώ.

Συνολική επιβάρυνση εισοδήματος (ασφαλιστικές εισφορές + φόροι): 15.366,23 ευρώ ή το 51,22% του ετήσιου εισοδήματος.

6. Ακίνητα. Για τα εισοδήματα από ακίνητα παραμένει η αυτοτελής κλίμακα φορολόγησης, ωστόσο οι συντελεστές φόρου 11% και 33% αυξάνονται σε 15% και 35%, ενώ προστίθεται και νέος ακόμη πιο υψηλός συντελεστής 45% για ετήσια ποσά ενοικίων και λοιπών εισοδημάτων από ακίνητα πάνω από 35.000 ευρώ.