ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από τον υπουργό ΠΕΣΔΑ Παν. Κουρουμπλή, το σχέδιο νόμου «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», με το οποίο επιλύονται χρόνια θεσμικά και οργανωτικού τύπου ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί δίμηνη εκτενής προδιαβούλευση με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους.

Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Νόμου έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο www.opengov.gr/ypes/?p=4385.