ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βολουδάκης: Προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση η ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να
προχωρήσουν παράλληλα, τόνισε ο υφυπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκης στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης που διοργάνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία Δ.
Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Ανάπτυξης και η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.. Όπως ανέφερε, η απλούστευση διαδικασιών και δομών
είναι απαραίτητη και πρέπει να είναι και μετρήσιμη. Προϋπόθεση για
την απλούστευση είναι η διασφάλιση της οριζόντιας συνεργασίας
μεταξύ των υπουργείων.

Αιτούμενο των μεταρρυθμίσεων είναι η εύρυθμη λειτουργία της
δημοσίας διοίκησης, σημείωσε. Προϋπόθεση γι αυτήν είναι η επιτυχία
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της είναι
προϋπόθεση για την επιτυχία της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία
είναι τελικά απαραίτητη για την πολυπόθητη έξοδο από την κρίση.

Ο κ. Βολουδάκης σημείωσε ότι άμεσα πρέπει να διασφαλισθεί η
πραγματική λειτουργία της πύλης «Διαύγεια», στην οποία πρέπει να
αναρτάται το σύνολο των νόμων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα
κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Όπως είπε, «δεν αναρτώνται όλα όσα
θα έπρεπε και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα».

Πρώτος στόχος των μεταρρυθμίσεων είναι η μεγιστοποίηση της
εξυπηρέτησης του πολίτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων,
μέσα από την αναβάθμιση και την ολοκλήρωση της διαδικτυακής πύλης
«Ερμής» με αύξηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ήδη μέσω του «Ερμής»
είναι δυνατόν να αναζητήσει ο πολίτης κάποια πιστοποιητικά είτε
παραλαμβάνοντάς τα τελικά από ΚΕΠ, είτε παραλαμβάνοντάς τα
ηλεκτρονικά. Επιπλέον, ο κ. Βολουδάκης τόνισε ότι θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές προς το Δημόσιο.

Δεύτερος στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του
κράτους. Αυτό θα γίνει με ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείριση των
δεδομένων. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενοποιηθούν όλα τα Μητρώα,
προϋπόθεση και για την εύκολη συναλλαγή του πολίτη με τις
υπηρεσίες.

Συγχρόνως, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης
ανθρωπίνων πόρων που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις διαδικασίες
αξιολόγησης υπηρεσιών, δομών και προσωπικού. Όπως σημείωσε «δεν
μπορεί να ξεκινήσει η αξιολόγηση χωρίς να έχουμε έτοιμο το σύστημα
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων» και είπε ότι θα μελετηθούν τα
στοιχεία της εταιρείας επιχειρησιακού λογισμικού SAP, που ανέλυσε
δεδομένα αξιολόγησης προσωπικού και δομών σε άλλα κράτη.

Τρίτος στόχος, είπε ο κ. Βολουδάκης, είναι η δημιουργία συνθηκών
συνολικής ψηφιακής ανάπτυξης σε κάθε τομέα της Δημόσιας Διοίκησης
«με άνθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και της ψηφιακής συμμετοχής».
Μεταξύ άλλων, οι πολυπληθείς, μόνιμες επιτροπές και συμβούλια θα
αντικατασταθούν από ευέλικτες δομές. Κομβικό ρόλο σε όλο το έργο θα
έχει το γραφείο του πρωθυπουργού, όπου θα δημιουργηθεί Γραφείο
Ψηφιακής Σύγκλισης που θα έχει το συντονισμό και την επίβλεψη όλων
των ψηφιακών δράσεων.

Όπως τόνισε, ο κ. Βολουδάκης πρέπει ν’ αλλάξει η φιλοσοφία στα έργα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο τρόπος με τον
οποίον γίνονται. «Πρέπει να βρούμε που είναι το λάθος» τόνισε
αναφερόμενος στις πολύχρονες καθυστερήσεις και ζήτησε να συμβάλλουν
όλοι σε επίσπευση του ΕΣΠΑ.

«Δεν μπορεί να γίνει νοικοκύρεμα του Δημοσίου χωρίς την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση» τόνισε στο ΑΜΠΕ ο συντονιστής οργάνωσης του συνεδρίου
Πάρης Καπράλος. Όπως εξήγησε, από τις 200 περίπου οργανωτικές
αλλαγές στο δημόσιο τομέα που προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από το
Μνημόνιο, οι 40 αφορούν λειτουργικές αλλαγές που δεν μπορούν να
προχωρήσουν χωρίς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Πρόκειται για
αλλαγές στους μηχανισμούς διαχείρισης εσωτερικά στη δημόσια
διοίκηση, αλλαγές που έχουν ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη και ενοποίηση διαδικασιών με απώτερο στόχο τη διαχείριση του
πλούτου του Δημοσίου.

Για παράδειγμα, «είναι απαραίτητο όλα τα στοιχεία που έχουν οι
υπηρεσίες να είναι προσβάσιμα στις άλλες υπηρεσίες. Έτσι μπορούμε
να γλυτώσουμε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και να μειώσουμε τη
γραφειοκρατία» σημειώνει. Χωρίς Ενιαίο Μητρώο Πολίτη δεν μπορεί να
γίνει πάταξη της φοροδιαφυγής. Προϋπόθεση για το Ενιαίο Μητρώο
Πολίτη όμως είναι ότι κάθε υπουργείο θα έχει το δικό του
πληροφοριακό σύστημα και όλα μαζί να «μιλάνε» μεταξύ τους.

Αυτή τη στιγμή πολλά έργα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, άλλα σε
αναζήτηση αναδόχου και άλλα έχουν αναγγελθεί και δεν έχουν
προχωρήσει. Όμως, τονίζει, ο κ. Καπράλος «είναι ζήτημα εθνικής
επιβίωσης να προχωρήσουν τάχιστα τα έργα της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Εάν δεν θέλουμε να πέσουν κεφάλια στο Δημόσιο,
πρέπει να γίνουν περικοπές σε ό,τι προκαλεί έξοδα. Είναι ανόητο να
μιλάμε για ισοδύναμα μέτρα και εξοικονόμηση πόρων χωρίς νοικοκύρεμα
του Δημοσίου».

Από τα έργα που ήδη εφαρμόζονται, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
είναι ένα σημαντικό έργο που χρήζει όμως βελτίωσης. Το Taxis επίσης
πρέπει να βελτιωθεί και να επεκταθεί σε όλες τις εφορίες. Ένα άλλο
έργο που φέτος εντάχθηκε για πρώτη φορά στα νοσοκομεία είναι οι
Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες για τις Προμήθειες του Δημοσίου. Από τη
στιγμή που το σύστημα επεκταθεί σε όλο το Δημόσιο, οι διαδικασίες
που χρειάζονται μήνες για να τελεσφορήσουν, θα ολοκληρώνονται εντός
μιας εβδομάδας.

Που οφείλονται όμως οι καθυστερήσεις που σε μερικά έργα αριθμούν
πολλά χρόνια; Πρώτη αιτία είναι η διαδικασία ενστάσεων, σημειώνει ο
κ. Καπράλος, που οδηγεί σε φαύλο κύκλο αφού οι ενστάσεις έχουν ως
αποτέλεσμα να λήγουν οι προθεσμίες, να ξαναγίνονται οι διαγωνισμοί
και να επαναλαμβάνεται στη συνέχεια ο ίδιος κύκλος. Εν τω μεταξύ
αλλάζουν οι ανάγκες της δημόσιας διοίκησης, η τεχνολογία
εξελίσσεται, οπότε υπάρχει ανάγκη για νέες προδιαγραφές και
μελέτες. «Οι εταιρείες θα πρέπει να καταλάβουν ότι εάν συνεχίσουν
με τη λογική των ενστάσεων σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει δημόσιος
τομέας στην Ελλάδα, ούτε έργα για να πάρουν».

Την ίδια στιγμή, υπηρεσίες συγχωνεύονται, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται σύγχυση σχετικά με το ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη
για τί… Για παράδειγμα, όπως είπε και ο διευθύνων σύμβουλος της
Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης)
Βλάσης Σφυρόερας, ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε
η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ήταν γιατί ένα χρόνο
εκκρεμούσε η συγχώνευση της Η.ΔΙ.ΚΑ. με την ΚτΠ, οπότε δεν υπήρχε
αρμόδια υπηρεσία για να υπογράψει την παράδοση του έργου.

Οι ομιλητές στην ημερίδα τόνισαν ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι
συναρμοδιότητες στα έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Όπως
σημείωσαν θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία που να
είναι αρμόδια για τα έργα, ώστε να μην υπάρχει διάχυση ευθύνης και
αλληλοκαλυπτόμενες συναρμοδιότητες που οδηγούν σε μη υλοποίηση ενός
έργου.


Πηγή: ΑΜΠΕ