ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η. Κικίλιας: «Βελτίωση υπηρεσιών και εξοικονόμηση δαπανών του ΟΑΕΔ»

Τα εφαρμοσμένα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
και οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού, παρουσίασε σήμερα ο διοικητής του Οργανισμού, Ηλίας
Κικίλιας, στους προέδρους των κοινωνικών εταίρων.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών τα
τελευταία 2,5 χρόνια, ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που βοήθησε
τον Οργανισμό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του σε μια περίοδο
κατά την οποία ο φόρτος εργασίας πενταπλασιάστηκε (διπλασιασμός
ανέργων και υλοποίηση 62 επιμέρους προγραμμάτων με 1.300.000
ωφελούμενους), ενώ το στελεχιακό του δυναμικό μειώθηκε κατά 25%
-και σε ορισμένες περιοχές κατά 50%- οι δε λειτουργικές του δαπάνες
παρουσίασαν σταθερή μείωση κατά 15%-20% σε ετήσια βάση.

«Ο ΟΑΕΔ», τόνισε ο κ. Κικίλιας, «μεταβαίνει σε μια εποχή πλήρως
αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και πρωτοπορεί μεταξύ των δημόσιων
οργανισμών στην ηλεκτρονική διαχείριση των προμηθειών, συμβάλλοντας
στην περιστολή και τον εξορθολογισμό των δαπανών».

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ ανέλυσε διεξοδικά τη λειτουργία και τις
δυνατότητες των νέων πληροφοριακών συστημάτων. Το νέο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει σε ενιαία μορφή, το συνολικό
μητρώο συναλλασσομένων με τον Οργανισμό, ενώ παρέχει τη δυνατότητα
υποβολής όλων των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλες οι συναλλαγές
γίνονται υποχρεωτικά μέσω IBAN και καταργούνται οι επιταγές.

Ακόμη, ο ΟΑΕΔ ελέγχει ηλεκτρονικά το 80% των προϋποθέσεων
επιδότησης μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το ΙΚΑ (ένσημα) και
το Υπ. Εσωτερικών (άδειες διαμονής αλλοδαπών) και από τις αρχές του
επόμενου χρόνου το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 95% με την
ενεργοποίηση του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ (αναγγελίες πρόσληψης,
καταγγελίες συμβάσεων κ.λπ.).

Το σύστημα αυτό, σε συνδυασμό με το σύστημα οικονομικής
διαχείρισης, διαχειρίζεται με ασφάλεια, διαφάνεια και εγκυρότητα
περισσότερες από 5 εκατομμύρια συναλλαγές το χρόνο. Σύμφωνα με τον
κ. Κικίλια, ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώθηκε από 60 ημέρες, σε 3-5
ημέρες, ενώ το σύστημα αποκλείει τις συνήθεις καταχρηστικές
πρακτικές, όπως η πλαστογράφηση δημόσιων εγγράφων.

Το πληροφορικό σύστημα οικονομικής διαχείρισης, ηλεκτρονικών
προμηθειών και διαχείρισης υλικών καλύπτει τις διαδικασίες
ηλεκτρονικών προμηθειών, διαχείρισης υλικών και οικονομικής
διαχείρισης όλων των υπηρεσιών της δομής του ΟΑΕΔ σε πραγματικό
χρόνο. Με το σύστημα αυτό παρέχεται η δυνατότητα αύξησης του
αριθμού των εκκαθαριζόμενων δαπανών σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα
τη μείωση του χρόνου αποπληρωμής των συναλλασσομένων από 120 ημέρες
σε 30, του χρόνου διεκπεραίωσης της εσωτερικής διαδικασίας των
προμηθειών από 50 ημέρες σε 5-7, ενώ υποστηρίζει τον τρόπο πληρωμής
αποκλειστικά μέσω του διατραπεζικού συστήματος (IBAN).

Επιπλέον, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης παρέχεται η δυνατότητα
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα πολιτικών
απασχόλησης – κατάρτισης, εξασφαλίζοντας διαφάνεια στην εξαγωγή
αποτελεσμάτων, εξάλειψη της ταλαιπωρίας πολιτών και επιχειρήσεων
καθώς και μείωση του φόρτου εργασίας των υπηρεσιών.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης το portal μαθητείας του
ΟΑΕΔ, με δυνατότητες κάλυψης του συνολικού πεδίου της «πρακτικής
άσκησης» σπουδαστών ή αποφοίτων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΑΕΔ, η στρατηγική του Οργανισμού,
αποσκοπεί στην πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την
υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών χαμηλού κόστους και με τη
δημιουργία μοντέλων οικονομιών κλίμακας, δηλαδή την εφαρμογή
κεντροποιημένων συστημάτων μιας εγκατάστασης για την οποία
απαιτείται περιορισμένος εξοπλισμός και ελαχιστοποίηση του κόστους
συντήρησης και υποστήριξης.

Στην παρουσίαση των συστημάτων, παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος
του ΣΕΒ Χάρης Κυριαζής, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης
Ασημακόπουλος και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.

Πηγή: ΑΜΠΕ