Απειλές νέου τύπου για τη διεθνή ασφάλεια

Απειλές νέου τύπου για τη διεθνή ασφάλεια

39" χρόνος ανάγνωσης

Πλέον των διακρατικών συγκρούσεων και των «παραδοσιακών» προβλημάτων ασφαλείας, ραγδαίως αυξανόμενες είναι και οι συνέπειες των απειλών νέου τύπου για τη διεθνή ασφάλεια. Σε προηγούμενους φακέλους έγινε αναφορά στις πληθυσμιακές μετακινήσεις και στην ισλαμική τρομοκρατία. Στο παρόν αφιέρωμα εξετάζονται απειλές για τα «παγκόσμια κοινά» (global commons), όπως οι θαλάσσιες μεταφορές και το φαινόμενο της πειρατείας ή οι διάφορες κυβερνοαπειλές, που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τόσο την καθημερινότητά μας, όσο και την εθνική οικονομία και ασφάλεια. Κρίσιμο στοίχημα για τον πλανήτη αποτελεί η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής (την οποία ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να θεωρεί ως κατασκεύασμα ύποπτων κύκλων), ιδιαίτερα όσον αφορά και τη νέα κατηγορία των περιβαλλοντικών προσφύγων/μεταναστών. Τέλος, δεν χρειάζονται ιδιαίτερα σχόλια για την τεράστια σημασία της ενεργειακής ασφάλειας.

*Ο κ. Θάνος Π. Ντόκος είναι γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.