ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόφαση Τόσκα για διευκόλυνση έξοδου και επανεισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα

Απόφαση Τόσκα για διευκόλυνση έξοδου και επανεισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, που έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 7 και άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.4251/2014, επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η έξοδος και επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και είναι σε ισχύ η βεβαίωση κατάθεσης, που προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές. Παράλληλα, επιτρέπεται η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον είχαν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του έτους 2016 και η βεβαίωση κατάθεσης είναι σε ισχύ.

Οι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:
– Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ, αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
– Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 & άρθρο 9 παρ.4 του Ν. 4251/2014 ή
– ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4251/2014.

Σημειώνεται, ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγ.5 του Ν.4251/2014.

(πηγή ΑΠΕ – ΜΠΕ)