ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφιχτό χρονοδιάγραμμα για κινητικότητα και αξιολόγηση

Σφιχτό χρονοδιάγραμμα για κινητικότητα και αξιολόγηση

Αυστηρά χρονικά περιθώρια προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή κινητικότητα, αξιολόγηση, επιλογές προϊσταμένων, αλλά και οι τοποθετήσεις των νέων διοικητικών και εκτελεστικών γραμματέων στα υπουργεία θέτει το νέο μνημόνιο.

Οπως έχει γράψει η «Κ», μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να έχουν προωθηθεί προς έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και μέχρι τον Αύγουστο να έχουν ολοκληρωθεί τα περιγράμματα θέσεων, προκειμένου η κινητικότητα να τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, το μεγάλο «στοίχημα» για το οποίο η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει «αγώνα δρόμου» είναι η εκκίνηση του νέου συστήματος αξιολόγησης, η οποία, βάσει του κειμένου της συμφωνίας, έχει τοποθετηθεί για τις αρχές Ιουνίου.

Συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα έχουν προβλεφθεί και για την ανάδειξη των επιτελών αλλά και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα, για την ανάδειξη των νέων διοικητικών και εκτελεστικών γραμματέων στα υπουργεία, η πρόσκληση θα πρέπει να εκδοθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησής τους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν επίσης επιλεγεί οι γενικοί διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικού, ενώ οι γενικοί διευθυντές άλλων τμημάτων θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017. Τον Ιανουάριο του 2018 θα εκδοθεί η πρόσκληση για τους διευθυντές τμημάτων και η τοποθέτησή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018, ενώ οι προϊστάμενοι των τμημάτων θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους μέχρι τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση βεβαίως για την ανάδειξη των νέων στελεχών του Δημοσίου είναι να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως τα οργανογράμματα και τα περιγράμματα θέσεων.

Ακολούθως, μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο θα πρέπει να δημιουργηθεί μια επίσημη δομή του Δημοσίου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και την εφαρμογή των μέτρων, ενώ θα διασφαλίζει και τη συνεργασία μεταξύ των υπουργείων για την κατάρτιση νομοσχεδίων.

Τέλος, τον Ιούνιο η κυβέρνηση θα πρέπει να παρουσιάσει πρόταση για την επανενεργοποίηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών του Δημοσίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Συμβασιούχοι

Για το 2017 και το 2018 ο αριθμός των συμβασιούχων δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τον μέσον όρο του 2016. Οσον αφορά τις μετατροπές συμβάσεων βάσει δικαστικής απόφασης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρξει επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Στον συνολικό αριθμό των συμβασιούχων δεν θα προσμετρώνται αυτοί που σχετίζονται με το προσφυγικό, τις φυσικές καταστροφές αλλά και την ανθρωπιστική κρίση. Ως προς τις προσλήψεις, η αναλογία για το 2017 είναι 1/4 και από τον συνολικό αριθμό των προσλήψεων θα εξαιρεθούν οι μετατάξεις που θα γίνουν μέσω του νέου συστήματος. Επίσης έως τον Ιούνιο, στο πλαίσιο εξορθολογισμού των επιδομάτων, το ύψος του επιδόματος που αφορά τα βαρέα και τα ανθυγιεινά θα πρέπει να εναρμονιστεί με τα ισχύοντα στην Ε.Ε.