ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε νομοσχέδιο για επιλογή Διευθυντών και Eπαγγελματική Εκπαίδευση

Κατατέθηκε νομοσχέδιο για επιλογή Διευθυντών και Eπαγγελματική Εκπαίδευση

Θέματα σχετικά με την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Διά Βίου Μάθηση, καθώς και ρυθμίσεις αναφορικά με την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», εμπεριέχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί και ψηφιστεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, οι σχετικές διατάξεις προωθούνται καθώς ο προηγούμενος νόμος κρίθηκε δικαστικά προβληματικός (πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας), ενώ αξιοσημείωτο είναι πως η κυβέρνηση μέσω της αιτιολογικής Εκθεσης, δημοσιοποιεί το σχεδιασμό της αφενός να επεξεργαστεί «το συντομότερο δυνατόν ένα νέο σύστημα επιλογής και λοιπών (Σ.σ. πέραν των διευθυντών, δηλαδή) στελεχών εκπαίδευσης», και αφετέρου να προωθήσει «άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των ΑΕΙ».

Σχετικά με το ζήτημα του Τεμένους, η κυβέρνηση σημειώνει ότι κρίνεται αναγκαία η νέα ρύθμιση, καθώς οι αρχικές προβλέψεις του παλαιού νόμου (2006) απαιτείαι να επικαιροποιηθούν, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει έκτοτε παράμετροι της ελληνικής νομοθεσίας, ιδίως στον τομέα του δημοσίου δικαίου και της οργάνωσης του κράτους. Στόχος, επισημαίνεται, είναι «να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες και ασυμβατότητες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης» εκείνου του νόμου.

Παράλληλα, γίνεται εκ νέου αναφορά στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει για τη χώρα και τις διεθνείς σχέσεις και την διεθνή εικόνα της η καθυστέρηση στη λειτουργία Τεμένους στην Αθήνα. «Το ζήτημα αυτό τίθεται σταθερά στις διμερείς διεθνείς συναντήσεις ως πάγιο αίτημα από όλα τα ενδιαφερόμενα μουσουλμανικά κράτη εδώ και πολλά έτη (ενδεικτικά αναφέρουμε τα έτη 1940, 1948, 1951, 1956, 1971, 1979, 1985, 1986, 1989), με αποτέλεσμα η Ελλάδα όχι μόνο να αντιμετωπίζει συνεχείς διαμαρτυρίες από φίλιες χώρες, αρνητικές αναφορές σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις για τη θρησκευτική ελευθερία και διαβήματα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ενός ιισχυρότατου διαθνή οργανισμού με 57 μουσουλμανικά κράτη-μέλη), αλλά και να προσφέρονται κράτη ή ακόμα και ιδιώτες για τη χρηματοδότηση των δαπανών κατασκευής του», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Το εν λόγω ΝΠΙΔ «εποπτεύεται από τον υπουργό Παιδείας, και πόροι του είναι τακτικοί – με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, έκτακτοι – επιχορηγήσεις από ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της χώρας, της ΕΕ, άλλου διεθνούς οργανισμού ή κράτους, και έσοδα από την διαχείριση περιουσιακών του στοιχείων.