Εμετός*

3" χρόνος ανάγνωσης

(*Λακωνικό επίγραμμα για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα…).