ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρώσεις από Κομισιόν κατά Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας

Κυρώσεις από Κομισιόν κατά Τσεχίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας

Νομικές διαδικασίες εναντίον των κρατών-μελών που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία αποφάσισε χθες να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία αφορά τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία και την Πολωνία, οι οποίες, κατά παράβαση των νομικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου, δεν έχουν προβεί στη μετεγκατάσταση κανενός προσώπου και δεν έχουν αναλάβει δεσμεύσεις να το πράξουν παρά τις εκκλήσεις που επανειλημμένως έχει απευθύνει η Επιτροπή. «Η εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση αποτελεί νομική υποχρέωση και όχι επιλογή», τόνισε σχετικά ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι όσοι δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα μπορέσουν να ταξιδέψουν προς τα άλλα κράτη-μέλη και μετά τον Σεπτέμβριο του 2017, οπότε και λήγει το σχετικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση, η νομική υποχρέωση των κρατών-μελών όσον αφορά τη μετεγκατάσταση δεν θα παύσει μετά τον Σεπτέμβριο: οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση ισχύουν για όλα τα πρόσωπα που θα φθάσουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και στη συνέχεια οι επιλέξιμοι αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος».

Επίσης, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της προσεχούς εβδομάδας, η Επιτροπή υποβάλλει τέσσερις εκθέσεις προόδου σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση, για τη σταθεροποίηση των μεταναστευτικών ροών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις εκθέσεις, η δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας συνεχίζει να αποδίδει αποτελέσματα – όπως προκύπτει από τη σταθερή μείωση των παράτυπων διελεύσεων προς την Ελλάδα και από την επιτυχή επανεγκατάσταση περισσότερων από 6.000 Σύρων στους οποίους παρασχέθηκαν ασφαλείς και νόμιμες οδοί προς την Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της δήλωσης και ειδικότερα η βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα.

Οσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ο ρυθμός των επιχειρήσεων επιστροφής που οργανώνονται εξακολουθεί να αυξάνεται, με 6.799 επαναπροωθήσεις παράτυπα διαμενόντων μεταναστών να έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής για το 2017.