ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναπάντητα ερωτήματα για το Ιδρυμα της Βουλής

voutsis23944

Η ασάφεια και τα «κενά» των απαντήσεων, αναφορικά με «νησίδες αδιαφάνειας» περί τα οικονομικά, επισκιάζει την δραστηριότητα που αναπτύσσει το Ιδρυμα της Βουλής, το φιλόδοξο πρόγραμμα του οποίου παρουσίασε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Ν. Βούτσης.

Σε σχετικές ερωτήσεις τόσο ο Πρόεδρος της Βουλής, όσο και ο Πρόεδρος της εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Π. Σούρλας ανέφεραν ότι ουδεμία «σκιά» υπάρχει και πως όλα τα στοιχεία – και η οικονομική διαχείριση- διακρίνονται σπό διαφάνεια. Ωστόσο, σαφείς απαντήσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων δεν δόθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Πρώτον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσών που φαίνονται ως ετήσια έξοδα του Ιδρύματος και εκείνων που εμφανίζονται την ίδια περίοδο ως επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό της Βουλής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως σύμφωνα με τον «απολογισμό» του Ιδρύματος κατά το έτος 2015 έγιναν έξοδα ύψους 1.003.305 ευρώ, ενώ το ίδιο έτος η επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής ήταν μόνο 690 χιλ. ευρώ. Δεν δόθηκε εξήγηση από πού προήλθε η διαφορά των σχεδόν 300.000 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων.

Δεύτερον, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα ο προϋπολογισμός του 2017.

Τρίτον, δεν δημοσιοποιούνται τα πλήρη στοιχεία «προϋπολογισμού-απολογισμού», παρά ένα συνοπτικό σημείωμα, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Εστω, πάντως, και με αυτά τα περιορισμένα επίσημα στοιχεία, η διαφορές ετήσιας επιχορήγησης-εξόδων ανά έτος, είναι επαναλαμβανόμενες, χωρίς να παρέχονται διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιοποιηθέν σημείωμα «προϋπολογισμού» για το έτος 2016, προβλέπονταν έξοδα ύψους 1.665.000 ευρώ, ενώ για το έτος εκείνο η επιχορήγηση ανερχόταν μόλις στις 850 χιλ. ευρώ. Τα εν λόγω έξοδα, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 440 χιλ. ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα, 110 χιλ. ευρώ για Εκθέσεις-Συνέδρια, 167 χιλ. ευρώ για Εκδόσεις-DVD, 492 χιλ. ευρώ για αμοιβές προσωπικού (σύμφωνα με τον κ. Σούρλα στο Ιδρυμα απασχολούνται 28 υπάλληλοι), 119 χιλ. ευρώ για εργοδοτικές εισφορές, και 160 χιλ. ευρώ για «έξοδα διοίκησης – διαχειριστικές δαπάνες».

Στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Βούτσης ανέφερε ότι γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια για τον εμπλουτισμό του προγράμματος δραστηριοτήτων, και στο πλαίσιο αυτό ανέφερε το σχεδιασμό να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο Συνέδριο με θέμα «Δημοκρατία και Τέχνη». Παράλληλα, έγινε αναφορά στο σχεδιασμό για εκσυγχρονισμό του θεσμού της Βουλής των Εφήβων. Τέλος, στον προγραμματισμό για το τρέχον έτος, συμπεριλαμβάνονται και ορισμένες «καινοτομίες», όπως η προσέκλυση νέων επιστημόνων, μέσω του «Εργαστηρίου Νέων Ιστορικών», καθώς και η διοργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων εκτός Αττικής.
Σχόλιο.

Με αφορμή το δημοσίευμα της «Κ», κύκλοι του Προέδρου της Βουλής προέβησαν στο ακόλουθο σχόλιο: «Στη σχετική ερώτηση του κ. Μπουρδάρα, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου για τις δράσεις του Ιδρύματος της Βουλής,  που αναφέρεται σε ζητήματα αδιαφάνειας των οικονομικών του Ιδρύματος, υπήρξε σαφής τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, όπως και του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής  κ. Π. Σούρλα, που στοιχειοθέτησαν απολύτως την πλήρη διαφάνεια, την εξοικονόμηση πόρων και την εξαιρετική οικονομική λειτουργία που γίνεται στο Ίδρυμα διαχρονικά, με τον αυστηρότερο τρόπο. Κατόπιν αυτών δεν αντιλαμβανόμαστε την περαιτέρω εμμονή του δημοσιογράφου σε αυτό το ανύπαρκτο θέμα.»

Οφειλόμενη απάντηση: Εχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής διά «κύκλων» του επιμένει να χαρακτηρίζει «ανύπαρκτο θέμα» το γεγονός ότι: α) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα προϋπολογισμός του Ιδρύματος,

β) Τα στοιχεία που ετησίως δημοσιοποιούνται δεν συνιστουν παρά απλό «σημείωμα» αφού δεν εμπεριέχεται αναλυτικά η προέλευση του συνόλου των χρημάτων που καλύπτουν τα έξοδα του Ιδρύματος, γ) Υπάρχει κάθε χρόνο, όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα επίσημα στοιχεία «κενό» ανάμεσα στο ποσό των εξόδων και σε εκείνο της επιχορήγησης από τον Προϋπολογισμό της Βουλής (τα έξοδα μονίμως εμφανίζονται περισσότερα των εσόδων), με αποτέλεσμα να προκαλούνται ερωτήματα αναφορικά με το πώς καλύπτεται σημαντικό μέρος των εξόδων.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η «Κ» απευθύνθηκε και στον επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για περαιτέρω ενημέρωση πριν από την δημοσιοποίηση του άρθρου, αλλά απάντηση δεν υπήρξε.