ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασάφειες για τα οικονομικά του Ιδρύματος της Βουλής

vouli_ekso

Η ασάφεια και τα «κενά» των απαντήσεων, αναφορικά με «νησίδες αδιαφάνειας» περί τα οικονομικά, επισκιάζουν τη δραστηριότητα που αναπτύσσει το Ιδρυμα της Βουλής, το φιλόδοξο πρόγραμμα του οποίου παρουσίασε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Ν. Βούτσης (ρεπορτάζ στη σελ. 15).

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, τόσο ο πρόεδρος της Βουλής όσο και ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Π. Σούρλας ανέφεραν ότι ουδεμία «σκιά» υπάρχει και πως όλα τα στοιχεία –και η οικονομική διαχείριση– διακρίνονται από διαφάνεια. Ωστόσο, σαφείς απαντήσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων δεν δόθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Πρώτον, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποσών που φαίνονται ως ετήσια έξοδα του Ιδρύματος και εκείνων που εμφανίζονται την ίδια περίοδο ως επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως, σύμφωνα με τον «απολογισμό» του Ιδρύματος, κατά το έτος 2015 έγιναν έξοδα ύψους 1.003.305 ευρώ, ενώ το ίδιο έτος η επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό της Βουλής ήταν μόνο 690 χιλ. ευρώ. Δεν δόθηκε εξήγηση από πού προήλθε η διαφορά των σχεδόν 300.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων.

Δεύτερον, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα ο προϋπολογισμός του 2017.

Τρίτον, δεν δημοσιοποιούνται τα πλήρη στοιχεία «προϋπολογισμού-απολογισμού», παρά ένα συνοπτικό σημείωμα, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Εστω, πάντως, και με αυτά τα περιορισμένα επίσημα στοιχεία, οι διαφορές ετήσιας επιχορήγησης – εξόδων ανά έτος είναι επαναλαμβανόμενες, χωρίς να παρέχονται διευκρινίσεις.

Τα έξοδα

Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιοποιηθέν σημείωμα «προϋπολογισμού», για το έτος 2016 προβλέπονταν έξοδα ύψους 1.665.000 ευρώ, ενώ για το έτος εκείνο η επιχορήγηση ανερχόταν μόλις στις 850.000. ευρώ. Τα εν λόγω έξοδα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 440.000 ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα, 110.000 ευρώ για εκθέσεις – συνέδρια, 167.000 ευρώ για εκδόσεις – DVD, 492.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού (σύμφωνα με τον κ. Σούρλα, στο Ιδρυμα απασχολούνται 28 υπάλληλοι), 119.000 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές και 160.000 ευρώ για «έξοδα διοίκησης – διαχειριστικές δαπάνες».