ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής με άδεια έδρανα

voulieswteriko-antigrafo-2

Σε μια υποβαθμισμένη, εξαιτίας των πολλών απουσιών βουλευτών, διαδικασία, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, νέες αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής. Στην διαδικασία δεν συμμετείχαν περισσότερα των δέκα μελών της εθνικής αντιπροσωπείας.

Εξ αρχής, η ανακοίνωση ότι δρομολογούνται νέες αλλαγές, προκάλεσε την έκπληξη των περισσοτέρων, καθώς πρόσφατα και μετά από πολύμηνη –ίσως και πέραν του έτους- διεργασία στην αρμόδια Επιτροπή, προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν αλλαγές σε μεγάλο τμήμα του εν λόγω Κανονισμού. Οι απορίες αναφορικά με τη σκοπιμότητα της νέας διαδικασίας, λύθηκαν μόλις έγιναν γνωστές οι νέες αλλαγές.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αναφέρονται μια σειρά από διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων, φραστικών και άλλων, και κατά την προαναφερθείσα πρόσφατη διαδικασία – περίπου 30, ενώ στο Περιστύλιο αντικείμενο συζητήσεων και σχολιασμού είναι η πρόβλεψη που εμπεριέχεται στις νέες ρυθμίσεις, και αφορά στην επαγγελματική-ηθική αποκατάσταση εκείνων των γενικών διευθυντριών οι οποίες στις πρόσφατες αξιολογήσεις δεν πέρασαν –έναντι άλλων συναδέλφων τους- θετικά το «τεστ». Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται χαρακτηριστικά: «Τοποθετούνται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και για μια τριετία, στην Επιστημονική Υπηρεσία με καθήκοντα ειδικού συμβούλου στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, οι ασκήσαντες κατά το αμέσως παρελθόν διάστημα, τα καθήκοντα Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Εργου και της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Βουλής».

Αλλη ρύθμιση με «άρωμα» τακτοποίησης, ως προς την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, εντοπίζεται στο άρθρο για τις μετακινήσεις του προσωπικού. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα: «Η μετακίνηση του προσωπικού γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση εργασίας και και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου».

Παράλληλα, προβλέπονται και έκτακτες εξαιρέσεις: «Σε περίπτωση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης, μετακίνηση υπαλλήλου είναι δυνατή και κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω διαδικασίας (Σ.σ. ενν. των μετακινήσεων), με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα. Για τις ανωτέρω πράξεις μετακίνησης ή τοποθέτησης δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Ανάλογη ρύθμιση προϋπήρχε με ορισμένες αλλαγές αυτή τη φορά: χαρακτηριστικά πλέον προβλέπεται ότι πλέον απαιτείται για τις έκτακτες περιπτώσεις «έγκριση» και όχι απλώς «εισήγηση» του γενικού γραμματέα. Και σε αυτή την περίπτωση, επαρκής αιτιολόγηση των αλλαγών δεν έχει υπάρξει.