ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μισό εκατ. ευρώ για νέο σύστημα ψηφοφορίας στη Βουλή

Μισό εκατ. ευρώ για νέο σύστημα ψηφοφορίας στη Βουλή

Λίγο περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ, προβλέπεται ότι σε πρώτη φάση θα είναι το κόστος προμήθειας από τη Βουλή, εγκατάστασης στην αίθουσα της Ολομέλειας και συντήρησής του σε βάθος οκταετίας, ενός νέου «ενιαίου συνεδριακού συστήματος (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών – ηλεκτρονικής ψηφοφορίας). 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, μετά από την κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 556.167,95 ευρώ.

Το έργο ανατέθηκε στην ίδια εταιρία η οποία εμφανίζεται να κατέθεσε την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής», και πρόκειται –όπως προκύπτει από παλαιότερες αποφάσεις- για την ίδια η οποία είχε αναλάβει το έργο της αναβάθμισης του υφιστάμενου συστήματος που υπάρχει στην Ολομέλεια και το οποίο στις ελάχιστες φορές που επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια ψηφοφοριών, οι προσπάθειες αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς. Αντιθέτως, προβλήματα κατά την διαδικασία εγγραφής ομιλητών δεν έχουν αναφερθεί.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απόφαση για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του σημερινού συστήματος, καθώς και αγορά των αναγκαίων γι’ αυτήν υλικών ελήφθη τον Απρίλιο του 2014, ενώ τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους, επίσης από την ίδια εταιρεία, έγινε η προμήθεια 600 λευκών καρτών ID-CARDS (DCN-IDCRD-B) «για τις ανάγκες του συστήματος εγγραφής ομιλητών-ηλεκτρονικής ψηφοφορίας-συστήματος καταγραφής των αιθουσών του Μεγάρου της Βουλής», που επρόκοιτο να χρησιμοποιηθούν και «ως ταυτότητες των βουλευτών».