ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για το Ελληνικό: «Θα τηρηθούν όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις»

Μαξίμου για το Ελληνικό: «Θα τηρηθούν όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις»

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει μέσω κύκλων ότι από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας θα τηρηθούν όλες οι συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την επένδυση του Ελληνικού.

«Αυτονόητη προϋπόθεση είναι η τήρηση από τον επενδυτή των δικών του δεσμεύσεων. Ο επενδυτής γνωρίζει απολύτως, ότι βρισκόμαστε στο στάδιο έγκρισης του ΣΟΑ και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», αναφέρουν πηγές από το Μαξίμου και επισημαίνουν, ότι «σε αυτό το στάδιο οι επιμέρους υπηρεσίες του κράτους εκφράζουν απόψεις και γνωμοδοτήσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν συνολικά στο προς έκδοση προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο 4062/2012».

Από την κυβέρνηση  σημειώνουν ότι «κατά την διαδικασία αυτή απαιτείται η συνεργασία των μερών, ώστε να εξειδικευτούν οι επιμέρους παράμετροι και να οδηγηθούμε σε μία σύννομη χωροθέτηση, η οποία θα τύχει και της έγκρισης του ΣτΕ» και καλούν τον επενδυτή «σε καλόπιστη συνεργασία, που όπως έχει αποδειχθεί είναι η μόνη μέθοδος για την επίλυση όλων των προβλημάτων».