ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυξημένος ο προϋπολογισμός της Βουλής για πρώτη φορά από το 2009

Αυξημένος ο προϋπολογισμός της Βουλής για πρώτη φορά από το 2009

Αυξημένος «οριακά» και συγκεκριμένα κατά 1.000.000 ευρώ, είναι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το έτος 2018 – συγκριτικώς με εκείνον του τρέχοντος έτους – που με την παρουσία ελαχίστων βουλευτών, σχεδόν ένας ή δύο από κάθε κόμμα, συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Είναι η πρώτη φορά από το 2009 και την έναρξη της σφοδρής δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που ο προϋπολογισμός της βουλής δεν παρουσιάζει μείωση. Σε ποσοστιαία βάση, οι μειώσεις ήταν ανά έτος σε σχέση με το προηγούμενό του: 2010 -1,75%, 2011 -9,29%, 2012 – 13,65%, 2013 -13%, 2014 -4,61%, 2015 -1,39%, 2016 -2,79%, 2017 -2,23%. Φέτος είναι αυξημένος κατά 0,75%.

Αυξημένος ο προϋπολογισμός της Βουλής για πρώτη φορά από το 2009-1

Από τα στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται, προκύπτει ότι υπάρχουν μικρές αυξήσεις στους κωδικούς με τα κονδύλια: 1) Για τη συμμετοχή των βουλευτών σε συνεδριάσεις Επιτροπών κατά εκατό χιλιάδες (από 1.221.000 σε 1.321.000 ευρώ, με την αιτιολογία ότι αυξήθηκαν οι συνεδριάσεις), για το επίδομα γραφείου κατά δύο χιλιάδες (από 6.098.000 σε 6.100.000 ευρώ).

Ως προς τα ποσά που αφορούν αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων, μεταξύ άλλων ξεχωρίζει η αύξηση ύψους 38 χιλ. ευρώ (από 600.000 σε 638.000 ευρώ) στον κωδικό για «επίδομα θέσης ευθύνης», με την αιτιολογία ότι οφείλεται «στην πρόβλεψη για κάλυψη κενών θέσεων ευθύνης Διευθύνσεων και Τμημάτων, βάσει του Οργανογράμματος».

Αυξημένος ο προϋπολογισμός της Βουλής για πρώτη φορά από το 2009-2

Αυξήσεις, επίσης, καταγράφονται: Πρώτον, στον Κωδικό ΚΑ 0342 – Αμοιβές υπαλλήλων με σχέδη Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών. Από 2.785.000 σε 3.035.000 ευρώ, διαφορά 250 χιλ. ευρώ, με την αιτιολογία ότι αυξάνεται «ο αριθμός των δικαιούχων». Δεύτερον, στον Κωδικό 0511 – Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία πολιτικών υπαλλήλων, στρατιωτικών και οργάνων ΕΛΑΣ. Με το αιτιολογικό ότι βάσει απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών αυξήθηκαν οι συντελεστές υπερωριακής αμοιβής, καταγράφεται αύξηση ύψους 1.109.000 ευρώ (από 7.017.000 σε 8.126.000 ευρώ).

Στην εισηγητική Εκθεση, πάντως, σημειώνεται ότι συνολικά η αύξηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ οφείλεται στην «πλήρη εφαρμογή του νόμου για την εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ των βουλευτών, και από τον διπλασιασμό του ποσοστού της εργοδοτικής εισφοράς για τον ΕΦΚΑ βουλευτών και υπαλλήλων για το έτος 2018».