ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Από τους Δελφούς στο… Διάστημα

gre9176448_12771831
delfoi

Μπορεί, ως χώρα, να μην μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτές περισσότερες της μίας από τις δέκα αίθουσες του Μουσείου των Δελφών, και μόνο ένα μικρό τμήμα του παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικού χώρου της περιοχής, εξαιτίας αδυναμίας πρόσληψης εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού, αλλά έχουμε την δυνατότητα να συστήσουμε νέα ΔΕΚΟ και να τη στελεχώσουμε για να υποστηρίξουμε διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδος!

Αυτό το αντιφατικό και παράδοξο της νεοελληνικής σημερινής πραγματικότητας αναδείχθηκε σήμερα εντός του Κοινοβουλίου, προκαλώντας από πικρά χαμόγελα έως και εύλογες απορίες αναφορικά με τις αντοχές και προοπτικές των εθνικών υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, το θέμα των Δελφών ανέδειξε με επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Χαρά Κεφαλίδου

«Υπάρχει άμεσος κίνδυνος το Μουσείο των Δελφών να παραμείνει κλειστό μία ημέρα την εβδομάδα λόγω έλλειψης προσωπικού», είπε μεταξύ άλλων η κυρία Κεφαλίδου και μνημόνευσε πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού σύμφωνα με τις οποίες κάθε Τρίτη «θα είναι ανοικτός ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών έως το ύψος του ναού του Απόλλωνα, θα είναι ανοικτή η αίθουσα του Ηνιόχου στο μουσείο και το ιερό της Προναίας με τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ, δηλαδή στο μισό. Για σκεφτείτε σε ένα μουσείο με δέκα αίθουσες να είναι κλειστές οι εννέα και ένας αρχαιολογικός χώρος, μοναδικός, να είναι μόνο κατά το ήμισυ επισκέψιμος».

Η κυρία Λυδία Κονιόρδου αφού επιχείρησε να υποβαθμίσει την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι και άλλα μεγάλα μουσεία του κόσμου είναι μια ημέρα την εβδομάδα κλειστά, αναφέρθηκε σε προσπάθειες για προσλήψεις ολιγόμηνης διάρκειας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, για να προσθέσει το «κλασσικό» επιχείρημα κυβερνητικών απαντήσεων, κάθε που τίθενται αναλόγου περιεχομένου ερωτήματα (για σειρά τομέων, πέραν του Πολιτισμού, όπως για την Παιδεία και την Υγεία):

«Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα πρόσληψης φυλακτικού προσωπικού. Η προσπάθεια για πρόσληψη προσωπικού σε αυτή την εποχή που διανύουμε, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε, όποτε το χρειαζόμαστε, μόνιμους υπαλλήλους».

Και ενώ αυτή η κατάσταση καταγραφόταν εντός της Ολομέλειας, κατά την διάρκεια της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου, στις αρμόδιες υπηρεσίες νομοτεχνικού έργου λίγες ώρες αργότερα κατέφθανε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής υπό τον τίτλο «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων», στο οποίο εκτός όλων των άλλων προβλέπεται η ίδρυση «Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού».

Οπως σημειώνεται στην αιτιολογική Εκθεση, ο Οργανισμός αυτός θα έχει «την μορφή ΔΕΚΟ». Μια νέα δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας που κρίνεται αναγκαία καθώς όπως τονίζεται «η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ που δεν διαθέτει αντίστοιχο Οργανισμό».

Σε άλλο άρθρο (25) του σχεδίου νόμου, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα του Υπουργού να συγκροτήσει «Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής με συμβουλευτικά καθήκοντα προς τον υπουργό».

Στην Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το προσωπικό της νέας ΔΕΚΟ θα «προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση έργου», ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για αποσπάσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, και «προσωρινά» με μετακινήσεις ή παράλληλη απασχόληση προσωπικού του συγκεκριμένου Υπουργείου «με υπουργική απόφαση κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων».

Σε άλλο άρθρο προβλέπεται και η απόσπαση προσωπικού ακόμα και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, υπηρεσίες και φορείς εποπτευόμενους από το Δημόσιο».