ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποβολείο

ypovoleio-2224375

Κάλαντα Χριστουγέννων 2017

Καλήν ημέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας
Χρησμού την θείαν γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χρησμός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
Οι συριζαίοι αγάλλονται -κι ομού οι καμένοι όλοι.

Εν τω Μαξίμου τίκτεται (στη φάτνη των α-λόγων)
Απ’ τα Μνημόνια Εξοδος, «καθάρια», άνευ ψόγων.

Πλήθος τσιπραίων ψάλλουσι το Δόξα εν Υψίστοις
Και τούτο άξιον εστί -η των προβάτων πίστις.

Πλην όμως:
Εκ της Ευρώπης έρχονται τρεις Μάγοι, και με φόρα,
Αστρον λαμπρόν τους οδηγεί -τα δανεικά στη χώρα.

Φθάσαντες εις την Βηθλεέμ με πόθον ερωτώσι
Πού κείται Μητσοτάκειον να παν’ να το ευρώσι.

Ετούτο μόλις ήκουσεν ο βασιλεύς Τσιπρώδης
«άμεσα» εταράχθηκεν κι έγινε θηριώδης.

Οτι πολλά φοβήθηκεν διά την εξουσίαν
Μην του την πάρει η ΝουΔού, μη χάσει πελατείαν.

Ως άγγελος εξ ουρανού δράμει και τους προστάζει
Στην Πειραιώς μην πορευτούν, κι «επίδομα» τους τάζει.

Φεύγουν οι Μάγοι τρέχοντες, κι αίφνης την Φώφη βλέπουν
Φως ιλαρόν κι ένας Υιός την λάμπρυναν, την σκέπουν.

Φθάνουν σε «Κίνημα Αλλαγής», βρίσκουν την Θεοτόκον
Κρατούσα Σταύρον αγκαλιά, σε ποταμίσιο τόπον.

Γονατιστοί την προσκυνούν και δώρα της χαρίζουν
-Ως και διψήφια ποσοστά- Θεά την ευφημίζουν.

«Εμέ», ο Τσιπρώδης έκραξε, «τολμούν να αψηφήσουν;»
Και πρόσταξε στην Βηθλεέμ δεκάρα μην αφήσουν.

Οσα παιδία εύρισκον με δυο ευρώ και άνω
Ευθύς να τα στραγγίξωσι –και κάτι παραπάνω.

Φόροι και ασφαλιστικά τα σφάζουν πάσα ημέρα
Θρήνον, κλαυθμόν και οδυρμόν είχε κάθε μητέρα.

Κι εξεπληρώθη το ρηθέν προφήτου Ησαΐου
Κι όλων των άλλων προφητών –και του Ιερεμίου:

«Φωνή ηκούσθη εκ Τσιπριστάν: Ραχήλ τα τέκνα κλαίει,
Παραμυθία ου χωρεί κι άφραγκη παραπαίει».

Ιδού ότι σας ψάλλαμε όλην την υμνωδίαν
Χρησμού την θείαν γέννησιν –κι όλην την κοροϊδίαν.

Και σας καλοτυχίζωμεν, πέσετε κοιμηθείτε,
Κι ολίγον ύπνον πάρετε, ως είθισται, πολίται.