ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποψη: Εντιμος συμβιβασμός, αποδεκτό ρίσκο

Αποψη: Εντιμος συμβιβασμός, αποδεκτό ρίσκο

Με μια πρώτη ματιά και παρά τους εξαιρετικά προβληματικούς χειρισμούς στο εσωτερικό της χώρας, η συμφωνία φαίνεται να αποτελεί έναν έντιμο συμβιβασμό και ένα αποδεκτό ρίσκο για την Ελλάδα (υπό την προϋπόθεση ότι η μη συνολική τήρηση των δεσμεύσεων της μιας πλευράς απαλλάσσει ρητώς την άλλη από οποιεσδήποτε δεσμεύσεις).

Επιτρέπει στην Ελλάδα να ανακτήσει μέρος του πρωταγωνιστικού ρόλου και επιρροής της στα Βαλκάνια και περιορίζει, σε βάθος χρόνου, την επιρροή και τα περιθώρια κινήσεων της Τουρκίας στην περιοχή. Κλείνει ένα μέτωπο εξωτερικής πολιτικής και επιτρέπει τη «συντήρηση δυνάμεων» και τη σταδιακή συσσώρευση διπλωματικού κεφαλαίου για τη διαχείριση του κεντρικού ζητήματος για την ελληνική εξωτερική πολιτική, τις σχέσεις με την Τουρκία. Διαχωρίζει την ιστορική κληρονομιά και ταυτότητα από τη σύγχρονη γεωγραφική πραγματικότητα και καθιστά σαφή τον σλαβικό χαρακτήρα της γείτονος.

Τέλος, απειλεί να εκθέσει τα όποια στοιχεία «μακεδονικού» αλυτρωτισμού στη φθοροποιό επίδραση των ΝΑΤΟ, Ε.Ε.

* Ο κ. Θάνος Ντόκος είναι γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ.