ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα 5 βήματα επεκτασιμότητας μιας συλλογικής σύμβασης

ta-5-vimata-epektasimotitas-mias-syllogikis-symvasis-2256230

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αντιπροσωπευτικότητας για την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Η εγκύκλιος που υπέγραψε χθες η αρμόδια υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου καθορίζει τον έλεγχο των προϋποθέσεων επέκτασης και κήρυξης μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικής, για το σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου.

Βασική προϋπόθεση είναι να έχει υπογραφεί από εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που εκπροσωπεί με τα μέλη της τουλάχιστον το 51% των εργαζόμενων του κλάδου, όπως θα διαπιστωθεί μετά τον σχετικό έλεγχο. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση θα δεσμεύει μόνο τα μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης που την υπογράφει.

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός ακόμη από τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, με τους εκπροσώπους των δανειστών, αλλά και τους εγχώριους κοινωνικούς φορείς, να έχουν συμφωνήσει με τη διαδικασία. Η οποία προβλέπει τα εξής 5 βήματα από την υπογραφή της σύμβασης έως την κήρυξή της ως υποχρεωτικής:

1. Υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ των δύο μερών (εργοδοτών – εργαζομένων).

2. Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατατίθεται στο Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης του υπουργείου Εργασίας και γνωστοποιείται η Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) που αντιστοιχεί στον κλάδο που αφορά η σύμβαση.

3. Η κατάθεση της σύμβασης γνωστοποιείται στον υπουργό Εργασίας. Αυτός ενημερώνει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), το οποίο καλεί την εργοδοτική οργάνωση που την υπέγραψε να καταθέσει το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από αυτήν. Το μητρώο κατατίθεται στο τμήμα ειδικών επιθεωρητών του ΣΕΠΕ.

4. Ειδικός επιθεωρητής του ΣΕΠΕ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου «Εργάνη», διαπιστώνει αφενός το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται από εργοδότες που δεσμεύονται από την υπογραφείσα συλλογική σύμβαση και αφετέρου το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η συλλογική σύμβαση καλύπτει το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

5. Τα στοιχεία γνωστοποιούνται στο ΑΣΕ προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τον υπουργό Εργασίας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επέκταση και κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της υπογραφείσας σύμβασης.

Η εγκύκλιος επισημαίνει πως σε περίπτωση μη υποβολής από την εργοδοτική οργάνωση του μητρώου μελών της, η παραπάνω διαδικασία είναι αδύνατον να εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα η επέκταση της συλλογικής σύμβασης να μην είναι δυνατή. Βέβαια, όπως επισημαίνει η αρμόδια υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου στην «Κ», η εργοδοτική οργάνωση που υπογράφει μια κλαδική σύμβαση έχει κάθε συμφέρον να υποβάλει το μητρώο της στο υπουργείο, ώστε η σύμβαση να δεσμεύει το σύνολο του κλάδου και να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την υπουργό, η επαναφορά από τον ερχόμενο Αύγουστο των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, αναμένεται να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα της διεκδίκησης και υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με αυξήσεις μισθών και βελτίωση εργασιακών δικαιωμάτων.