ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναστολή ΜΟΕ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το 2018

Αναστολή ΜΟΕ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το 2018

Ενδεικτική της ανησυχίας η οποία επικρατεί και στην Αθήνα για την αναταραχή στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι η εντολή που εδόθη και γραπτώς από το ΓΕΕΘΑ προς όλα τα Γενικά Επιτελεία (Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας), όπου ανακοινώνεται αναστολή μέρους των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το υπόλοιπο 2018, μέχρι νεωτέρας. Η Αθήνα πρακτικά λαμβάνει αποστάσεις από την Αγκυρα, σε μια περίοδο κατά την οποία, λόγω και του ρήγματος στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, η Τουρκία διέρχεται περίοδο έντονης εσωτερικής κρίσης.

Η εντολή, η οποία κοινοποιήθηκε με σήμα, αποτελεί ουσιαστικά τη γραπτή αποτύπωση μιας πρακτικής που προφορικώς ακολουθούνταν τουλάχιστον από τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν συνελήφθησαν και βρίσκονται έκτοτε φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη ο ανθυπολοχαγός Αγγελος Μητρετώδης και ο λοχίας Δημήτρης Κούκλατζης. Τα ΜΟΕ τα οποία αναστέλλονται δεν αφορούν ζητήματα όπως η ανακοίνωση ασκήσεων ή τα διάφορα μορατόριουμ, αλλά θέματα «χαμηλής» στρατιωτικής διπλωματίας, όπως οι ανταλλαγές αποφοίτων στρατιωτικών σχολών, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες παρεμφερείς δράσεις.

Η απόφαση ελήφθη σε πολιτικό επίπεδο (υπουργείο Εθνικής Αμυνας) και διεκπεραιώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, όπως άλλωστε προβλέπεται, και αποτελεί απλή αποτύπωση μιας υφιστάμενης κατάστασης. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Για αρκετούς μήνες έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι επαφές σε στρατιωτικό επίπεδο, παρά τις προσπάθειες που κατά καιρούς γίνονται στην ανώτατη κλίμακα για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.