ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποψη: Συναινέσεις, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες

Αποψη: Συναινέσεις, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες

Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια κορυφαία πολιτική διαδικασία στην οποία όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα καλούνται να δώσουν τη δέουσα σημασία και να συμβάλουν εποικοδομητικά. Πολύ περισσότερο δε, όταν αυτή η διαδικασία ακολουθεί μια επώδυνη οκταετία βαθιάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Κρίσης θεσμών και αξιών, από την οποία έχουμε αποκομίσει πλέον πολύ μεγάλες και σημαντικές εμπειρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης στοχεύει τόσο στην αποτύπωση αυτής της συσσωρευμένης εμπειρίας, όσο και στη διαμόρφωση μιας προοδευτικής κατεύθυνσης στον καταστατικό μας χάρτη, που θα ενδυναμώνει το πολιτικό μας σύστημα και τους θεσμούς, και παράλληλα θα αποτρέπει κάποια από τα φαινόμενα που μας οδήγησαν στην κρίση ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Η έξοδος από τα μνημόνια και η πολιτική και οικονομική πραγματικότητα τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση στα μείζονα πολιτειακά και πολιτικά θέματα που αντιμετωπίζουμε.

Αντανακλώντας τις σύγχρονες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, η πρόταση της κυβέρνησης κινείται πάνω σε πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι αναδεικνύουν μια αριστερή, προοδευτική πολιτική ταυτότητα, και αποτυπώνουν με τρόπο ξεκάθαρο την πρόθεσή μας για διαμόρφωση πεδίων συναίνεσης με άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις.

Οι άξονες αυτοί αφορούν, πρώτον, στη διεύρυνση της δημοκρατίας και στην ενίσχυση του κοινοβουλευτισμού, μέσω, ενδεικτικά, της θεσμοποίηση του αναλογικού εκλογικού συστήματος.

Δεύτερον, στην καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας, με στόχο την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενθάρρυνση της λαϊκής συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας.

Τρίτον, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, μέσω, για παράδειγμα, των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της βουλευτικής ασυλίας και την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών – θέμα το οποίο απασχολεί και έχει απασχολήσει πολλές φορές και με τρόπο τοξικό την πολιτική ζωή του τόπου και στο παρελθόν.

Τέταρτον, στις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας, πρόταση που έχει ως στόχο την καθιέρωση διακριτών μεταξύ τους ρόλων, όπως συμβαίνει σε πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. εδώ και πολλές δεκαετίες εάν όχι αιώνες, αλλά λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την ιδιαίτερη παράδοση της ελληνικής κοινωνίας.

Πέμπτον, στην προστασία των κοινωνικών και συλλογικών δικαιωμάτων και των κοινών αγαθών, όπως η κατοχύρωση του δημόσιου ελέγχου στο νερό, στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η συνταγματική κατοχύρωση και προστασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σε πολλούς από τους άξονες που αναφέρουμε, εμπεριέχονται και συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει και ψηφίσει.

Μερικές από τις βασικές αυτές νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, η διεύρυνση των ελευθεριών και η κατοχύρωση νέων κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, κάνοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της πραγματικής ισότητας των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ολα τα παραπάνω μείζονα θέματα διαμορφώνουν μια ευρύτερη δυναμική στους κόλπους της κοινωνίας μας και στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, καλείται να επιδείξει θεσμική ωριμότητα και να μην εργαλειοποιεί τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης για λόγους μικροπολιτικής σκοπιμότητας.

Πρώτα και κύρια, οφείλουμε να ενδυναμώσουμε και να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας. Και πάνω σε αυτή τη βάση πρέπει να χτίσουμε την επόμενη μέρα για τον τόπο και την κοινωνία μας. Ας το αντιληφθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ειδικά εκείνες που συνέβαλαν καθοριστικά στη χρεοκοπία της χώρας και στην κρίση θεσμών και αξιών.

* Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.