ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: Η στήριξη των νέων με αναπηρία τονώνει τον πυρήνα της Κοινωνίας μας

Παυλόπουλος: Η στήριξη των νέων με αναπηρία τονώνει τον πυρήνα της Κοινωνίας μας

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση κηρύσσω την έναρξη του Διαδραστικού Συνεδρίου με θέμα «Προωθώντας την αποδοχή της διαφορετικότητας στα σχολεία – Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στο Συνέδριο και συνεχάρη το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και τον «Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους», που το συνδιοργάνωσαν.

«Κατ’ αρχάς, οφείλω να εξάρω την εν γένει κοινωνική προσφορά, ιδίως δε την προσφορά στο πεδίο του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και του «Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους», δήλωσε αρχικά ο κ. Παυλόπουλος και συνέχισε: «Πολλώ μάλλον όταν η προσφορά αυτή συντελείται μέσα στην κοινωνική και οικονομική κρίση που ακόμη πλήττει τον Τόπο μας και την Κοινωνία μας, και έχει πολλαπλώς απειλήσει τον κοινωνικό ιστό και την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, η προσφορά αυτή, μεσ’ από την στήριξη των νέων με αναπηρία, τονώνει τον ίδιο τον πυρήνα της Κοινωνίας μας, ήτοι την Οικογένεια».

«Περαιτέρω δε, η δράση αυτή του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και του «Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους» έρχεται να κάνει πράξη τις διατάξεις του εν γένει θεσμικού πλαισίου στην Χώρα μας, το οποίο οργανώνει και εγγυάται την προστασία των νέων με αναπηρία», συνέχισε ο κ. Παυλόπουλος και είπε αναλυτικά:

«Επισημαίνω, ότι το θεσμικό αυτό πλαίσιο συνθέτει ο συνδυασμός των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματός μας, ερμηνευόμενων υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματός και των διατάξεων -από πλευράς Διεθνούς Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών- αφενός της «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού» του 1959 και, αφετέρου, της «Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του 1989, η οποία τέθηκε σε ισχύ με το ν. 2101/1992.

Επιτρέψατέ μου να επιμείνω περισσότερο στην παρατήρηση, την οποία έκανα, και σύμφωνα με την οποία κάθε αποτελεσματική δράση, όπως η δράση του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και του «Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους», που ενισχύει την κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία ανταποκρίνεται στο γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων αυτού τούτου του Συντάγματος. Και για να γίνω σαφέστερος:

Α. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η παιδική ηλικία γενικώς τελεί υπό την προστασία του Κράτους. Ειδικότερο πλαίσιο προστασίας θεσπίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 και 6 του Συντάγματος για τους νέους με αναπηρία, με το να ορίζουν τα εξής:

1. Στην παρ. 3: «Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων».

2. Στην παρ. 6: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Β. Όπως ήδη εξέθεσα, οι ως άνω διατάξεις του Συντάγματος ερμηνεύονται υπό το φως των γενικών ρητρών του Συντάγματος, τις οποίες θεσπίζουν:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες: «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Γ. Προωθώντας λοιπόν αποτελεσματικές δράσεις για την ομαλή και αποδοτική κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία, στηρίζουμε τους νέους με αναπηρία ώστε, υπό όρους σεβασμού τα αξίας τους και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, να συμμετέχουν ισοτίμως στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Και τούτο διότι υπό τις συνθήκες αυτές, οι νέοι με αναπηρία μπορούν, κατά το δυνατόν, να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία και να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους νέους, προκειμένου να συμμετέχουν ενεργώς και ισοτίμως στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Με τις σκέψεις αυτές σας συγχαίρω και πάλι, εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας και σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι, σταθερά, αρωγός και συμπαραστάτης και στις μελλοντικές σας ανάλογες πρωτοβουλίες».