Μειώνονται τα διδακτορικά από ελληνικά ΑΕΙ

Μειώνονται τα διδακτορικά από ελληνικά ΑΕΙ

2' 6" χρόνος ανάγνωσης

Πτωτική τάση παρατηρείται στους διδακτορικούς τίτλους την τελευταία τριετία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το 2017 αναγορεύθηκαν 1.649 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ. Το 2015 ο αριθμός ήταν 1.810 και το 2016 ήταν 1.702.

Οσον αφορά την κατανομή των νέων διδακτόρων που αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ κατά το έτος 2017, ανά ίδρυμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΑΠΘ εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές με ποσοστά 27,7% και 18,2%, αντιστοίχως. Ακολουθούν οι διδάκτορες που υποστήριξαν τη διατριβή τους στο ΕΜΠ και στα Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλίας (ποσοστά 7%-9%).

Ως προς την κατανομή ανά φύλο των νέων διδακτόρων, το 52,2% των νέων διδακτόρων που κατέθεσαν τη διατριβή τους στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών ήταν άνδρες και το 47,8% γυναίκες, ενώ οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες είναι ώς 35 ετών το έτος 2017 (46,3%). Επεται η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 36-44 έτη (35,2%).

Οι περισσότερες διατριβές αφορούν την ιατρική και τις επιστήμες υγείας (28,9%), ακολουθούν οι φυσικές επιστήμες (26,2%) και οι κοινωνικές επιστήμες (21,4%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας (17,2%), οι ανθρωπιστικές επιστήμες (11,9%) και οι γεωργικές επιστήμες (3,0%).

Μειώνονται τα διδακτορικά από ελληνικά ΑΕΙ-1

Οσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων των διδακτόρων του 2017, για το 41% τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου, για το 29,4% είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το 11,8% απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το 8,2% κάτοχος διδακτορικού τίτλου και για το 6,3% μεταπτυχιακού τίτλου.

Οι περισσότεροι από τους διδάκτορες (20,6%) χρειάστηκαν 5 έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής. Ακολουθούν όσοι χρειάστηκαν 6, 7 και 4 έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους (ποσοστά 16,2%, 14,0% και 13,0%, αντιστοίχως), ενώ το 11,4% των νέων διδακτόρων είχε ξεκινήσει την εκπόνηση της διατριβής του πριν από 10 ή περισσότερα έτη.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κινητικότητα των διδακτόρων προκύπτει ότι 335 άτομα (24,5% του συνόλου των αποκρίσεων) διέμειναν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών. Δημοφιλέστερες χώρες ήταν η Γερμανία και η Βρετανία (21,5%, αμφότερες).

«Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου αποτελούν πλέον μέρος των επίσημων στατιστικών για την Ερευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Αυτό αποτελεί ένδειξη της πολύ μεγάλης σημασίας που αποδίδεται στα ζητήματα του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, και δη αυτής της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, ως εθνικής πηγής γνωσιακού αποθέματος, αλλά και ως ανθρώπινου παραγωγικού κεφαλαίου προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνει η διευθύντρια του ΕΚΤ, Εύη Σαχίνη.

Η μελέτη, η οποία έχει τίτλο «Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017», παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα www.ekt.gr/el/news/22786.