ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι πιο συχνές καταγγελίες πολιτών στον ΕΦΕΤ

oi-pio-sychnes-kataggelies-politon-ston-efet-2302498

Συνολικά 1.138 καταγγελίες πολιτών υποβλήθηκαν το 2018 στο Κέντρο Λήψης Αναφορών και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, το 58,1% των καταγγελιών ήταν επώνυμες ενώ το 41,9% ήταν ανώνυμες, το 14,9% των καταγγελιών αφορούσε σε επιχειρήσεις ενώ το 85,1% αφορούσε σε τρόφιμα.

Οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: μη ασφαλή τρόφιμα (37,5%), παρουσία ξένου σώματος (15,6%), υπέρβαση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας (4%), μη τήρηση κανόνων υγιεινής (9,8%), Επισήμανση – παρουσίαση (12,1%) και εκδήλωση διαταραχών (7,6%).

Μόλις το 10,8% των καταγγελιών έγινε με προσκόμιση δείγματος ενώ το 89,2% έγινε χωρίς την προσκόμιση δείγματος. 

Σημειώνεται ότι το 2012 ο ΕΦΕΤ προχώρησε στη λειτουργία της γραμμής επικοινωνίας 11717, παράλληλα με το Κέντρο Λήψης Αναφορών το οποίο λειτουργεί από το 2011.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ