ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντός του 2019 ξεκινάει η λειτουργία του ψηφιακού ΚΕΠ

Εντός του 2019 ξεκινάει η λειτουργία του ψηφιακού ΚΕΠ

Πραγματικότητα εντός του 2019 θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή για τα ΚΕΠ. Στόχος, οι υπηρεσίες να παρέχονται χωρίς φυσική παρουσία, με το «πάτημα ενός κουμπιού», από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα, διά της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών συστημάτων, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να υποβάλλει τα πιστοποιητικά, τα οποία θα υποβάλλονται άπαξ (once only), και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμα για πάσα υπηρεσία σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η πλήρης εφαρμογή του ψηφιακού ΚΕΠ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.

Επί του παρόντος, οι δυνατότητες που υπάρχουν, πέραν της κλασικής διαδικασίας που απαιτεί τη φυσική παρουσία για την υποβολή και την παραλαβή του αιτήματος από τα ΚΕΠ, είναι η αίτηση μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» και η παραλαβή από τα ΚΕΠ ή από ηλεκτρονική θυρίδα, είτε μέσω ΚΕΠ με φυσική παρουσία και έκδοση αποτελέσματος online.

Επί του παρόντος, οnline υπηρεσίες υπάρχουν για τον ΟΑΕΔ, για την παραγγελία ΦΕΚ σε έντυπη μορφή, για έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για βεβαίωση χορήγησης επιδόματος κατανάλωσης θέρμανσης, για ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΝΑΤ, για ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών (π.χ. e-παράβολο), έκδοση ποινικού μητρώου, ασφαλιστικές ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΕ και ΕΛΓΑ, καθώς και για εκλογικές διαδικασίες, όπως αίτηση ετεροδημότη και αίτηση εκλογέα κατοίκου εξωτερικού.

Τα ΚΕΠ παρέχουν περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες. Το 2018 διεκπεραιώθηκαν 8.180.342 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 6.876.131 online. «Δημοφιλέστερες» ήταν η χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, υπηρεσίες ΟΑΕΔ, έκδοση e-παράβολου, έκδοση αντίγραφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού γέννησης.

Ετερη δράση που προωθείται είναι η πρόσβαση των ΑμεΑ σε ιστότοπους του Δημοσίου και η κατάρτιση του Μητρώου Ιστότοπων Δημοσίου, η αναβάθμιση της Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων και η ψηφιακή κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021, καθώς και η Ενιαία Ψηφιακή Eυρωπαϊκή Πύλη, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023.