ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς πρυτανικές εκλογές ΕΚΠΑ πριν από τις 26 Μαΐου

Προς πρυτανικές εκλογές ΕΚΠΑ πριν από τις 26 Μαΐου

Την προοπτική οι πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να διεξαχθούν πριν στηθούν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές διερευνά η ηγεσία του ιδρύματος. Αυτό προκύπτει από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε ο πρύτανης Θάνος Δημόπουλος προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα, ενόψει της λήξης της θητείας του στις 31 Αυγούστου και των πρυτανικών εκλογών που πρέπει να προηγηθούν, ο κ. Δημόπουλος υπέβαλε στις αρχές Μαρτίου σειρά ερωτημάτων στη νομική υπηρεσία. Στο πρώτο ρωτάει ποιο είναι σύμφωνα με τον νόμο το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να προκηρυχθούν εκλογές, δεδομένου ότι η πρυτανική θητεία ολοκληρώνεται στις 31/8/2019. «Δύνανται οι πρυτανικές εκλογές να προκηρυχθούν τον Απρίλιο του 2019 και να διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, έτσι ώστε να μη συμπέσουν χρονικά με τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές του Μαΐου;» ρωτάει ο κ. Δημόπουλος.

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου απαντά ότι ο νόμος δεν απαγορεύει την προκήρυξη των εκλογών τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα, η απάντηση –στο 14 σελίδων έγγραφο, υπογεγραμμένο από την προϊσταμένη του Γραφείου Νομικού Συμβούλου– λέει στη σελίδα 11 τα εξής: «Οπως προκύπτει από τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τον υπηρετούντα πρύτανη τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του… Από τη γραμματική διατύπωση της ως άνω διάταξης, επομένως, προκύπτει ότι ο νομοθέτης προέβλεψε ρητή ρύθμιση για την περίπτωση που οι εκλογές δεν προκηρυχθούν το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του πρύτανη, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη διενέργεια πρυτανικών εκλογών».

Και η απάντηση συνεχίζει λέγοντας ότι «συνεπώς η ημερομηνία που τάσσει ο νόμος στον εκάστοτε πρύτανη για την προκήρυξη των εκλογών φαίνεται να αποτελεί απώτατη προθεσμία. Το άρθρο 15 του ν. 4485/2017 δεν φαίνεται να περιλαμβάνει ρητώς χρονικό περιορισμό, ως προς το ενδεχόμενο προκήρυξης των εκλογών πριν από την προθεσμία αυτήν. Ετσι, κατά την άποψή μας, δεν είναι αντίθετη στον νόμο η προκήρυξη που γίνεται πριν από τη ημερομηνία αυτή, εφόσον το χρονικό σημείο της προκήρυξης δεν απέχει χρονικό διάστημα πέρα από του ευλόγου και έχει ληφθεί υπόψη η προστασία των γενικών αρχών που διέπουν την ψηφοφορία».

Από τη διατύπωση του ερωτήματος προκύπτει ότι ο κ. Δημόπουλος εξετάζει τη διεξαγωγή των εκλογών στα μέσα Μαΐου – πόσο μάλλον που η απάντηση των νομικών τού δίνει το πράσινο φως.

Από την άλλη, μια τέτοια απόφαση ενδέχεται να εγείρει ενστάσεις από τους συνυποψηφίους του κ. Δημόπουλου, καθώς θα περιορίσει την προεκλογική περίοδο αφού αυτή θα συμπέσει με τις πασχαλινές δεκαπενθήμερες διακοπές των ΑΕΙ.