ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ. Μοροπούλου: Δεν διασφαλίζεται η ποιότητα σπουδών

t-moropoyloy-den-diasfalizetai-i-poiotita-spoydon-2311585

Η αναβάθμιση που επαγγέλλεται το ν/σ του υπουργείου Παιδείας με την αναγόρευση σε 5ετείς των 4ετών σπουδών των τμημάτων ΤΕΙ που ενσωματώνονται σε πανεπιστήμια δεν μπορεί αυτόματα να διασφαλίσει την απαραίτητη για το επάγγελμα του μηχανικού ποιότητα. Οι προϋποθέσεις της ποιότητας των σπουδών δεν είναι δεδομένες. Αφορούν σοβαρές υποδομές, διδακτικό προσωπικό κουλτούρας μηχανικών και προγράμματα σπουδών που πρέπει να θεμελιώνονται στις βασικές επιστήμες, να αναπτύσσονται στον κορμό των βασικών ειδικοτήτων των μηχανικών και να υλοποιούνται με εκπαιδευτικές διαδικασίες αυτενέργειας και κριτικής γνώσης για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα σε συνθήκες ρίσκου. Η τεκμηριωμένη ανάλυση των αναγκών άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων διαρθρώνει την τεχνική πυραμίδα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ενοποίηση του τεχνικού κόσμου με διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης, βάσει της διαβάθμισης των εκπαιδευτικών επιπέδων. Είναι φανερό ότι ο διάλογος με τους φορείς της ανώτατης παιδείας, του επαγγέλματος και της παραγωγής δεν έγινε κατά την κατάρτιση αυτού του ν/σ. Η κατ’ απονομήν αναγόρευση των τμημάτων ΤΕΙ σε τμήματα διπλωματούχων μηχανικών 5ετών σπουδών διακυβεύει το δημόσιο συμφέρον, τόσο διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας όσο και διότι αποδιαρθρώνει την τεχνική πυραμίδα, όπου όλοι μπορεί να έχουν ρόλο, ενώ αντίθετα ενισχύει πολλαπλάσια την ανεργία για όλους!

* Η κ. Τ. Μοροπούλου είναι καθηγήτρια ΕΜΠ και πρόεδρος αντιπροσωπείας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.