ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. Κοζύρης: Από περιζήτητοι απόφοιτοι, άνεργοι

Ν. Κοζύρης: Από περιζήτητοι  απόφοιτοι, άνεργοι

Με το ν/σ διπλασιάζεται ο αριθμός των τμημάτων που θα παράγουν μηχανικούς. Ενας στους πέντε φοιτητές θα είναι πλέον μηχανικός. Ειδικά για τον κλάδο των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, οι σχολές από 6 που είναι σήμερα αυξάνονται σε 9. Οι φοιτητές, ετησίως, από 1.400 και για τις 6 σχολές, θα ξεπεράσουν τους 2.400. Από τις 6 σχολές, η Σχολή Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ δέχθηκε φέτος, κατόπιν των μετεγγραφών, 470 φοιτητές, από αρχικά 259 που είχαν περάσει μέσω Πανελλαδικών την πολύ υψηλή βάση της σχολής. Του χρόνου ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να ξεπεράσει τους 600! Αντιστοίχως, στον συναφή κλάδο των μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής (από όπου, στο παρελθόν, κάποιες σχολές μετεξελίχθηκαν σε σχολές ηλεκτρολόγων), οι σχετικές σχολές από 4 που είναι φέτος θα γίνουν 10! Εδώ θα έχουμε πάνω από 150% αύξηση των νέων μηχανικών. Ο πληθωρισμός μηχανικών οδηγεί νομοτελειακά στην ανεργία και στην ετεροαπασχόληση, στη φυγή στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. Καμία άλλη χώρα, από αυτές που συγκρινόμαστε σε όλους τους δείκτες, δεν παράγει ποσοστιαία τόσους πολλούς μηχανικούς, αφήνοντας παράλληλα τέτοιο κενό στον τεχνολογικό τομέα. Τέτοιες αλλαγές προϋποθέτουν πολυετή μελέτη και ανάλυση. Δε γίνονται απλά με ένα νόμο. Πολύ φοβούμαι ότι οι άλλοτε περιζήτητοι απόφοιτοί μας οδηγούνται μέσω της αλόγιστης αύξησης των τμημάτων, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, κυριολεκτικά στα αζήτητα.

* Ο κ. Ν. Κοζύρης είναι κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ.