ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξοπλισμός σε νοσοκομεία από το Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Εξοπλισμός σε νοσοκομεία από το Ιδρυμα Στ. Νιάρχος

Τον Αύγουστο του 2020 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού PET/CT – Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας. Σύμφωνα με την τέταρτη τακτική ενημέρωση προόδου εργασιών του προγράμματος «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στην παρούσα φάση οριστικοποιούνται τα νοσοκομεία στα οποία θα εγκατασταθεί ο σχετικός εξοπλισμός, αλλά και το πλαίσιο για τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου να κυρωθεί η σχετική σύμβαση δωρεάς με νόμο και να προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης. Εξοπλισμός PET/CT θα τοποθετηθεί στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και, κατόπιν πρότασης του ΙΣΝ, Αλεξανδρούπολης, ενώ μονάδες παραγωγής ραδιοφαρμάκων θα δημιουργηθούν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και στο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι εργασίες για τις υπόλοιπες δράσεις στον τομέα υγείας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα «μαμούθ» του ΙΣΝ, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 300 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, σε φάση προμελέτης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούνιο βρίσκεται η δράση ανέγερσης του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Θα ακολουθήσει η οριστική μελέτη, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έξι μήνες, ενώ το έργο κατασκευής του νοσοκομείου προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024. Τον Οκτώβριο του 2024, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ανέγερση του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, αποφασίστηκε η επισκευή δύο ελικοπτέρων AGUSTAΑ109Ε, αντί τριών, καθώς κρίθηκε ότι η επισκευή του ενός εκ των τριών ελικοπτέρων είναι οικονομικά και λειτουργικά ασύμφορη. Τέλος, ολοκληρώθηκε και η διαδικασία σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης του κόστους για την αγορά δύο νέων αεροπλάνων για αεροδιακομιδές ασθενών. Αναμένεται η κύρωση με νόμο της σχετικής σύμβασης δωρεάς, ενώ ο στόχος είναι να παραδοθούν στο ελληνικό Δημόσιο τα επισκευασμένα ελικόπτερα και τα νέα αεροσκάφη, τον Μάρτιο του 2021.