ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου

Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου

Από 14 έως 20 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε  συνεκπαίδευση μεταξύ προσωπικού Ειδικών Δυνάμεων της Ιης Μεραρχίας  Πεζικού (Ι ΜΠ «Σμύρνη») και αντίστοιχου τμήματος του Μαυροβουνίου. Η δραστηριότητα είχε ως στόχο την βελτίωση της συνεργασίας και του επιπέδου συναντίληψης μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει την Επιχειρησιακή Εκπαίδευση τμημάτων της Ι ΜΠ.

Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου-1

Διεξαγωγή Συνεκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας-Μαυροβουνίου-2