ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποδεκτή και τυπικά η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου από το Πατριαρχείο

Αποδεκτή και τυπικά η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου από το Πατριαρχείο

Αποδεκτή και τυπικά έγινε σήμερα η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου από την Μεγάλη και Αγία Ιερά Σύνοδο που συνέρχεται στο Φανάρι. Ο  Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος είχε υποβάλλει την παραίτησή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στις 4 Μαΐου. 

Η παραίτηση του κ.κ. Δημητρίου θα ισχύσει από το Σάββατο,11 Μαΐου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς σήμερον, 9ης Μαΐου 2019, ἐπελήφθη τῶν θεμάτων τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας καί διά μέν τήν πρώτην ἀπεδέχθη τήν ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, μέλλουσαν νά ἰσχύσῃ ἀπό τοῦ Σαββάτου, 11ης τ. μ., ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν πολυετῆ καί εὔορκον διακονίαν αὐτοῦ, διά δέ τήν περίπτωσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, εἰς πρῶτον στάδιον, μετά τάς σχετικάς προκαταρκτικάς ἐπί Συνόδου συνομιλίας, ἐδέχθη εἰς ἐνημερωτικήν συνεργασίαν τόν παρεπιδημοῦντα Βοηθόν ἐκεῖσε Ἐπίσκοπον Θεοφ. Δορυλαίου κ. Νίκανδρον καί Ἀντιπροσωπείαν ἐπιφανῶν λαϊκῶν παραγόντων, ἐπιφυλασσομένη νά συνεχίσῃ τάς διαβουλεύσεις καί προβῇ εἰς τάς τελικάς αὐτῆς ἀποφάσεις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου