ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική με τις υποτροφίες του εκπαιδευτικού ιδρύματος «Αττική Παράδοση»

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική με τις υποτροφίες του εκπαιδευτικού ιδρύματος «Αττική Παράδοση»

Αν οι τεχνολογικές σπουδές είναι το αντικείμενό σου, και ένα μεταπτυχιακό στην Αμερική είναι το επόμενο βήμα σου, ο δρόμος των υποτροφιών ίσως είναι μία καλή λύση για σένα.

Στηρίζοντας τα όνειρα των νέων για σπουδές στην Αμερική, το εκπαιδευτικό ίδρυμα «Αττική Παράδοση» προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν δύο (2) υποτροφίες με αντικείμενο «Τεχνολογικές σπουδές και καινοτομία: Οικονομική ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ελλάδα», ύψους €10.000 η καθεμία.

Τι χρειάζεται για να διεκδικήσεις την υποτροφία:

  • Να είσαι Έλληνας υπήκοος
  • Να έχεις ηλικία έως 30 ετών
  • Να έχεις γίνει δεκτός σε μεταπτυχιακό τμήμα αμερικανικού πανεπιστημίου, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Ακόμη, τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να υποβάλεις σε δύο αντίγραφα είναι:

  • Το βιογραφικό σου σημείωμα
  • Αντίγραφο των τίτλων σπουδών σου
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό της εγγραφής σου σε μεταπτυχιακό τμήμα του αμερικανικού πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να απευθυνθείς στην κα Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 600 9800 εσωτ. 1123.