ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΣΔΕΠ: Ανέργους πτυχιούχους «παράγει» ο Κώστας Γαβρόγλου

ΠΟΣΔΕΠ: Ανέργους πτυχιούχους «παράγει» ο Κώστας Γαβρόγλου

Στην ανεργία στέλνει ο υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου τους πτυχιούχους. Αυτό υποστηρίζει η ομοσπονδία πανεπιστημιακών ΠΟΣΔΕΠ επικρίνοντας τον υπουργό και πανεπιστημιακό, για λαϊκισμό και μικροπολιτική εξαιτίας σημαντικής αύξησης θέσεων εισακτέων για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά από τον υπουργό να επανακαθορίσει τον αριθμό των εισακτέων το πολύ στο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου αποφάσισε αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις 78.335 θέσεις. Πρόκειται για αύξηση κατά 3.643 θέσεις σε σχέση με το 2018 (δόθηκαν 74.692 θέσεις), και στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή κατά 3.966 θέσεις (από 70.726 το 2017 στις 74.692). Οι περισσότερες επιπλέον θέσεις δόθηκαν στα πανεπιστημιακά τμήματα που δημιουργήθηκαν από την απορρόφηση από πανεπιστήμια τμημάτων ΤΕΙ χαμηλής ζήτησης.

«Τα πανεπιστήμια έχουν υποστεί τη τελευταία δεκαετία μια δραματική μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ, άνω του 20% κατά μέσο όρο, ενώ σε πολλά τμήματα φτάνει το 40%, λόγω της μη επαναπροκήρυξης των κενών θέσεων που προκύπτουν από τις αφυπηρετήσεις. Εξαιτίας των ελλείψεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, ήδη σε πολλά Τμήματα δεν διδάσκονται ορισμένα μαθήματα, τα ακροατήρια σε άλλα μαθήματα έχουν αυξηθεί καθώς δεν υπάρχουν καθηγητές ώστε να χωριστούν οι φοιτητές σε μικρότερες ομάδες και επιπλέον εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις γίνονται με πολύ περισσότερους φοιτητές από ότι επιτρέπουν οι συνθήκες μιας αξιοπρεπούς εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι πολλαπλές συνέπειες στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών είναι προφανείς» αναφέρει η ΠΟΣΔΕΠ.

«Επομένως είναι υποτιμητική της νοημοσύνης μας και παραπλανητική η δήλωση του κ. Υπουργού ότι τα ΑΕΙ μπορούν να εκπαιδεύσουν με επάρκεια περισσότερους φοιτητές από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όταν οι θέσεις που έχουν δοθεί δεν καλύπτουν τα υφιστάμενα κενά. Είναι γνωστό επίσης στον κ. Υπουργό ότι για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, ή αυτές που τώρα κατανέμονται, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα 12-24 μηνών μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης» προσθέτει.

Και σηκώνοντας τον τόνο, η ΠΟΣΔΕΠ τονίζει ότι «ο υπουργός πρέπει έστω και τώρα να αντιληφθεί ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν προσφέρεται για λαϊκισμό και μικροπολιτική, και ότι η υπόσχεση μιας θέσης σε πανεπιστήμιο για κάθε μαθητή, και μάλιστα σε ορισμένα χωρίς εξετάσεις, είναι υπόσχεση για μια θέση ανεργίας ή ετεροαπασχόλησης, όταν πρόκειται να ενταχθούν σε τμήματα χωρίς επαρκείς υποδομές και προσωπικό, με κορεσμένα αντικείμενα ή αντικείμενα καινοφανή που δεν αντιστοιχούν υπαρκτές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας».