ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τροπολογία σβήνεται το χρέος της ΣΕΚΑΠ

Με τροπολογία σβήνεται το χρέος της ΣΕΚΑΠ

Με φωτογραφική διάταξη της τελευταίας στιγμής, η κυβέρνηση ρυθμίζει το πρόστιμο της ΣΕΚΑΠ άνω των 40 εκατ. ευρώ, επιλέγοντας να κλείσει με αυτό τον τρόπο τις εργασίες της Βουλής. Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση δίνει συγχωροχάρτι στην εταιρεία και στους μετόχους της για το λαθρεμπόριο που είχε διαπιστωθεί από τις τελωνειακές αρχές.

Αν και επιχειρήθηκε με τον νόμο 4469/2017 να σβηστεί το σχετικό πρόστιμο, όπως φαίνεται η φορολογική διοίκηση διαπίστωσε λάθη και παραλείψεις στη σχετική διάταξη, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να παραμείνει σε ισχύ. Συγκεκριμένα, με τον νόμο του 2017 ορίστηκε ότι για επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται λόγω αποκρατικοποίησης, «δεν κηρύσσονται αλληλέγγυα συνυπεύθυνα αστικά τα ως άνω νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων δεν είχαν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις και η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν είχε γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές κατά το κρίσιμο στάδιο της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση αυτών των περιουσιακών στοιχείων». Ουσιαστικά, έγινε προσπάθεια να σβηστεί το πρόστιμο και να μην επιβαρυνθεί ο μεγαλομέτοχος (τότε) της ΣΕΚΑΠ κ. Ιβάν Σαββίδης. Το πρόστιμο είχε επιβληθεί για παραβάσεις που έγιναν πριν από την απόκτηση της εταιρείας από τον κ. Σαββίδη. Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση της ΣΕΚΑΠ, καθώς δεν μπορούσε να έχει αναδρομική ισχύ.

Με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κατατέθηκε χθες από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτο, προβλέπεται πλέον ότι η διάταξη του νόμου καταλαμβάνει και εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες «η καταλογιστική πράξη δεν είχε μεν εκδοθεί έως την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, εκδόθηκε, όμως, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4469/2017. Δεν οφείλονται εφεξής τυχόν επιβαρύνσεις για τις οποίες το νομικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί αστικώς συνυπεύθυνο».

Σημειώνεται ότι η φωτογραφική διάταξη προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός 10 ημερών από την ψήφισή της και η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις το αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Επομένως, η υπόθεση θα κλείσει εντός 20 ημερών, δηλαδή πριν από τις εκλογές.

Επί της ουσίας, η προηγούμενη ρύθμιση δεν είχε αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι περιπτώσεις προ του 2017, όπως ήταν της ΣΕΚΑΠ. Με τη νέα ρύθμιση καλύπτεται το κενό, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόστιμα εκδόθηκαν πριν από την εφαρμογή του νόμου 4469/2017. Σημειώνεται ότι για την απαλλαγή των υπευθύνων από το πρόστιμο των 40 και πλέον εκατ. ευρώ, απαιτείται απλά και μόνο αίτηση των ενδιαφερομένων εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου. Ταυτόχρονα η διάταξη προβλέπει ότι ευνοούνται και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.

Πάντως, στελέχη του υπ. Οικονομικών υποστηρίζουν ότι και αυτή η διάταξη είναι προβληματική. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται πως προκαλείται εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού απώλεια εσόδων από τη διαγραφή οφειλών από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που προέρχονται αποκλειστικά από καταλογιστικές πράξεις. Το ποσό δεν προσδιορίζεται. Αναφέρεται γενικά πως η ανωτέρω απώλεια θα αντιμετωπίζεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Με άλλες τροπολογίες δίνεται η δυνατότητα επιδότησης των δόσεων σε δάνεια του πρώην ΟΕΚ, ενώ εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά οι καθαρίστριες και καθαριστές των δημόσιων σχολείων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησής τους.