ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές: Απαιτητικά τα θέματα σε Χημεία και ΑΟΘ, βατά στα Λατινικά

Πανελλαδικές: Απαιτητικά τα θέματα σε Χημεία και ΑΟΘ, βατά στα Λατινικά

Αυξημένης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα φετινά θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τη Χημεία, ενώ βατά ήταν τα θέματα στα Λατινικά.

Δείτε εδώ τα θέματα στα Λατινικά.

Δείτε εδώ τα θέματα στη Χημεία.

Δείτε εδώ τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Ο σχολιασμός των θεμάτων από το φροντιστήριο «Μεθοδικό»

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στην πρώτη ομάδα των θεμάτων, τα ερωτήματα είναι στην ίδια λογική με τα προηγούμενα έτη, με εξαίρεση το ερώτημα Α3 που απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή.

Στη δεύτερη ομάδα των θεμάτων εξετάζεται ένα τμήμα της ύλης το οποίο είχε να εξεταστεί πολλά χρόνια αλλά δεν χαρακτηρίζεται ως δύσκολο. Στο ερώτημα Δ2 οι υποψήφιοι έπρεπε να προσέξουν ότι ζητείται μεταβολή της δαπάνης για εργασία () και της δαπάνης για πρώτες ύλες και όχι της μεταβολής του μεταβλητού κόστους όπως συνήθως ζητείται στις περισσότερες ασκήσεις.

Γενικά, στις ασκήσεις της τρίτης και τέταρτης ομάδας δεν υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην επεξεργασία των ερωτημάτων, αλλά οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν άρτια γνώση της θεωρίας και καλή γνώση κατασκευής των αντίστοιχων διαγραμμάτων.

Λατινικά

Στην τελευταία εξέταση για το μάθημα των Λατινικών τα θέματα δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη δυσκολία, παρότι καλύπτουν σημαντικό μέρος της ύλης, οι εκφωνήσεις είναι σαφείς και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Χημεία

Τα θέματα της Χημείας για τους υποψηφίους της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών κρίνονται απαιτητικά και σαφώς δυσκολότερα από τα περσινά καθώς τα ερωτήματα στα θέματα Β, Γ και Δ είναι πολλά, προϋποθέτουν για την επίλυσή τους γνώσεις από όλο το φάσμα της ύλης και ταχύτητα επεξεργασίας ώστε οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν όλα τα ερωτήματα στον προκαθορισμένο χρόνο.

Παρατηρείται ότι διατηρείται η λογική της εξέτασης σε χημικές ουσίες οι οποίες παρουσιάζουν βιολογικό, φαρμακευτικό και βιομηχανικό ενδιαφέρον, καταδεικνύοντας έτσι τις διάφορες εφαρμογές της Χημείας στην καθημερινότητα.