ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελιγμός για τις αυξήσεις στην Αττική Οδό

Ελιγμός για τις αυξήσεις στην Αττική Οδό

Σε ένα νέο ελιγμό προχώρησε χθες το υπουργείο Υποδομών για το θέμα της Αττικής Οδού. Ανέστειλε, μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), την αύξηση των διοδίων της Αττικής Οδού «μέχρι την ολοκλήρωση του διενεργούμενου ελέγχου από τον οποίο θα προσδιοριστεί η διάρκεια της παραχώρησης και ο χρόνος επιστροφής της Αττικής Οδού στο Δημόσιο». Πρόκειται για έναν τακτικισμό με άγνωστες συνέπειες, καθώς η αναστολή της αύξησης εξωσυμβατικά ενδέχεται να οδηγήσει στην κατάθεση αιτημάτων αποζημίωσης από την εταιρεία «Αττική Οδός». Η, δε, περίοδος εφαρμογής της είναι περιορισμένη, καθώς η ΠΝΠ πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή εντός 40 ημερών.

«Διαπιστώνεται ότι πάνω από την αξιοπιστία της χώρας και του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλόμενου συνεπούς προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των επενδυτών, προτάσσεται το πολιτικό κόστος, με θύμα το κράτος δικαίου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η «Αττική Οδός Α.Ε.», που χθες αργά κοινοποίησε την απόφασή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να προασπίσει το έννομο συμφέρον της.

Το υπουργείο δήλωνε σε προηγούμενη ανακοίνωση ότι «η πολιτική ηγεσία του υπουργείου οφείλει να λαμβάνει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα ενάντια σε κάθε απόπειρα να πληγούν τα συμφέροντα των πολιτών, ιδίως όταν αυτό επιχειρείται από μονομερείς, αιφνιδιαστικές και καταχρηστικές ενέργειες […]. Πολλώ, δε, μάλλον όταν οι ίδιοι γνωρίζουν ότι ο έλεγχος των οικονομικών παραμέτρων της σύμβασης είναι ανοικτός […]».

Ο χθεσινός ελιγμός του υπουργείου δεν έχει βέβαια ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς απλά μεταφέρει την εφαρμογή της αύξησης στη θητεία της επόμενης κυβέρνησης. Ενδέχεται δε να έχει οικονομικές συνέπειες, καθώς σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού ο παραχωρησιούχος «δύναται να καθορίζει ελεύθερα το ύψος των τελών διοδίων», μέχρι το ανώτατο όριο που ορίζει η σύμβαση.

Με την ίδια ΠΝΠ ορίζεται η ελεύθερη διέλευση από όλα τα διόδια την ημέρα των εθνικών εκλογών. Επίσης, αυξάνεται κατά ένα έτος (στα 16 χρόνια για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν με τα τρία πιλοτικά προγράμματα και στα 8 χρόνια για όσες κτηματογραφήθηκαν από το 2008) η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών. Η παράταση είχε ζητηθεί από την «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που είχαν προκύψει με τα όρια των κτηματογραφήσεων των πιλοτικών προγραμμάτων.