ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τον Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για τα λεωφορεία

ton-septemvrio-o-diagonismos-gia-ta-leoforeia-2324458

Παράταση δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια των 750 λεωφορείων για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που είχε προκηρύξει το υπουργείο Υποδομών με συνοπτικές και ιδιαίτερα ταχείς διαδικασίες. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 17η Σεπτεμβρίου 2019  (Τρίτη, 17.00) και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μία εβδομάδα αργότερα (24 Σεπτεμβρίου, 10.00). Η αρχική πρόβλεψη ήθελε τον διαγωνισμό να ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου, παρά την προκήρυξη εκλογών στις 7 Ιουλίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η βασική αντίδραση των εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αφορά το γεγονός ότι η σύμβαση προβλέπει εκτός των άλλων 15ετή συντήρηση του στόλου, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται εκτός από ασύμφορο για τις ίδιες, πρωτοφανές για τέτοιου τύπου έργα. Ειδικότερα, πέρα από το αίτημα για παράταση είχε, επίσης, ζητηθεί να τεθεί εκ νέου προς διαβούλευση το μέρος της προκήρυξης που αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι όροι του διαγωνισμού είναι πρωτόγνωροι ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση του προμηθευτή να υποβάλει κοστολογημένο πρόγραμμα συντήρησης των λεωφορείων για 15 χρόνια με ξεχωριστή αναφορά στη δαπάνη ανταλλακτικών, στις εργατοώρες κ.ά. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό και δεν αποκλείεται ορισμένοι εισαγωγείς να προσφύγουν από την πλευρά τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ζητώντας μείωση της χρονικής διάρκειας αυτής της υποχρέωσης.

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, ανά τύπο λεωφορείου. Aφορά έργο συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Με δεδομένο, όμως, ότι η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί μόνο έργα με περιβαλλοντικά φιλικό πρόσημο, μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατή η χρηματοδότηση του άλλου έργου της προμήθειας 92 λεωφορείων, γιατί τα 80 από τα 92 οχήματα θα διαθέτουν κινητήρα diesel και μόνο τα υπόλοιπα θα είναι ηλεκτροκίνητα. Από αυτά μόνο τα ηλεκτροκίνητα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. Το υπουργείο Υποδομών μέσω του ΟΑΣΑ που προκηρύσσει τον διαγωνισμό, βρήκε τρόπο να εντάξει τα 92 αυτά λεωφορεία στον μεγάλο διαγωνισμό των 750 λεωφορείων ώστε να συμπεριληφθεί μεγαλύτερο μέρος αυτής της προμήθειας στη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ. Ειδικότερα, πρόκειται για 20 οχήματα με κινητήρα diesel, 12μετρα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO VI, 60 οχήματα με κινητήρα diesel, 18μετρα (αρθρωτά), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO VI και 12 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τεχνολογίας ΕURO VI, μικρού μεγέθους (mini bus), χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και με αυτονομία κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του συνοδευτικού εξοπλισμού και υποδομών (π.χ., φορτιστές) που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους. Μέρος της προμήθειας των 750 λεωφορείων αποτελούν 182 ηλεκτρικά, 180 φυσικού αερίου και 130 πετρελαίου (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας).