ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς

Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας κατά της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς διαψεύδει, με ανακοίνωσή της, το σημερινό δημοσίευμα ιστοσελίδας, σύμφωνα με το οποίο δήθεν επιχειρείται, είτε θα επιχειρηθεί διαδικασία διαγραφής ή αντιγραφής αρχείων της υπηρεσίας, διαψεύδοντας επίσης και ότι υπάλληλοι έχουν θέσει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα προς τη διοίκηση.

«Η Γενική Γραμματεία πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα, ως οφείλει, προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων της, υπό την επίβλεψη του υπευθύνου πληροφορικής της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικά ενδεδειγμένες και νόμιμες διαδικασίες για την ασφάλεια των δεδομένων της», αναφέρει η ανακοίνωση.