ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυκλώματα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων εντόπισε ο ΣΔΟΕ

Συγκεκριμένα, ύστερα από πολύμηνη έρευνα διαπιστώθηκε ότι στην
πρώτη υπόθεση 4 Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι και κατηγορούνται, είχαν
συστήσει εταιρεία και είχαν λάβει έγκριση για τη σύσταση
φορολογικής αποθήκης στην περιοχή των Μεγάρων, όπου με την
διαδικασία της εισαγωγής με το καθεστώς της αποταμίευσης είχαν
εισαγάγει δέκα έξι εμπορευματοκιβώτια (16) με καπνικά προϊόντα οι
δασμοί και φόροι των οποίων ανέρχονται στο ποσό των τριάντα ενός
εκατομμυρίων ευρώ (31.000.000€).

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, όλο το περιεχόμενο των καπνικών
(193.120.000 τεμάχια τσιγάρα) αποτέλεσε προϊόν λαθρεμπορίου
τμηματικά προς χώρες της Ε.Ε., ενώ για να καλύψουν τις παράνομες
πράξεις τους οι υπεύθυνοι της εταιρείας εμφάνισαν εικονικές
εξαγωγές των καπνικών με πλοίο από το λιμάνι της Ελευσίνας.

Από την έρευνα του Σ.Δ.Ο.Ε., διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πλοίο
ουδέποτε φόρτωσε τα εμπορευματοκιβώτια με τα τσιγάρα, ενώ το φορτίο
του πλοίου ήταν ανεμογεννήτριες και ο πραγματικός προορισμός η
ΤΟΥΡΚΙΑ και όχι η ΣΥΡΙΑ, όπως ανέφεραν στις εικονικές εξαγωγές.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εμφάνισαν φορτηγά αυτοκίνητα για τη
μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων από την φορολογική αποθήκη έως το
πλοίο, τα οποία ουδέποτε πραγματοποίησαν τέτοια μεταφορά.

Στη δεύτερη υπόθεση, στην οποία κατηγορούνται δύο Κύπριοι υπήκοοι,
το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με το
Ε΄ Τελωνείο Πειραιά, κατέσχε είκοσι ένα (21) εμπορευματοκιβώτια με
καπνικά (223.990.000 τεμάχια τσιγάρα) τα οποία προορίζονταν για
φορολογική αποθήκη, συσταθείσα από Κύπριο υπήκοο στην περιοχή του
Ασπροπύργου Αττικής. Οι μάρκες των τσιγάρων από τα 18
εμπορευματοκιβώτια είναι μάρκες που κυκλοφορούν χωρίς πιστοποίηση
στις χώρες της Ε.Ε και μόνο στην παράνομη αγορά.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Κύπριος επιχειρηματίας είχε καταβάλει ελάχιστη
εγγύηση 50.000 € και είχε σκοπό να παραλάβει την ποσότητα των
καπνικών η αξία των οποίων ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια
οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (35.800.000€), δήλωσε δε ψευδή διεύθυνση
κατοικίας και δεν είχε υποβάλει ποτέ φορολογικές δηλώσεις στην
Ελλάδα.