ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανάγκη παρεμβάσεων για άτομα με αναπηρία

Ανάγκη παρεμβάσεων για άτομα με αναπηρία

Αύξηση των δημόσιων κλινών φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, βελτίωση των υποδομών των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, και ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια ανά κλινική για άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, ζητεί από τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Σε επιστολή της προς τον υπουργό Βασίλη Κικίλια, η συνομοσπονδία τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η διάσταση της αναπηρίας και της χρόνιας πάθησης στον σχεδιασμό των πολιτικών για την υγεία. Αφού σημειώνει ότι οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας δημιούργησαν τεράστια κενά στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις δομές της υγείας, επισημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές «για την οργάνωση ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω των οποίων τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις θα απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας για την αύξηση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας τους».

Η συνομοσπονδία εστιάζει στην ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης, ιδιαίτερα για τα άτομα με κινητική αναπηρία, καθώς και με άλλες αναπηρίες. Στο πλαίσιο αυτό ζητεί τον εκσυγχρονισμό και τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης ως σημείου αναφοράς και παράλληλη δημιουργία δικτύου νέων μονάδων αποκατάστασης για την αύξηση των σχετικών κλινών. Σήμερα στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένες και λειτουργούν περίπου 2.700 κλίνες αποκατάστασης για ασθενείς με σοβαρές βλάβες. Εξ αυτών οι περίπου 2.500 είναι στον ιδιωτικό τομέα και μόλις 200 λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μάλιστα χωρίς ορθολογική κατανομή.

Επιπλέον, η συνομοσπονδία αναφέρεται και στο θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αλλά και όλους τους οργανισμούς που εποπτεύει το υπουργείο. Προτείνει τη βελτίωση των υποδομών των μονάδων υγείας –σήμανση, υπηρεσίες, εξοπλισμός, οδηγούς όδευσης τυφλών εντός και εκτός των δομών– και την άμεση εκπόνηση μελέτης για την πλήρη προσβασιμότητα του ΚΑΤ ως ένα πιλοτικό πρότυπο προσβάσιμο νοσοκομείο. Επισημαίνει ότι θα πρέπει τουλάχιστον ένα δωμάτιο ανά κλινική στο ΕΣΥ να είναι ειδικά διαμορφωμένο για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, ενώ ζητεί να υπάρξει μέριμνα για τη διερμηνεία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε νοσοκομεία και ΕΚΑΒ.
Προάσπιση δικαιωμάτων

Οι εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία ζητούν και θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών διοίκησης των υπηρεσιών υγείας σε θέματα προάσπισης δικαιωμάτων των ΑμεΑ, την κατοχύρωση και ανάπτυξη παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στην κατ’ οίκον φροντίδα και νοσηλεία και την εκπροσώπησή τους σε μία σειρά επιτροπών και οργάνων λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού πολιτικών στην Υγεία. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι «οι εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα θεσμικά όργανα του υπουργείου Υγείας πρέπει να διέπονται από το ασυμβίβαστο οποιασδήποτε οικονομικής ή άλλης σχέσης με προμηθευτές ή παρόχους του τομέα της Υγείας».