ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθυστέρηση στο κτηματολόγιο

kathysterisi-sto-ktimatologio-2334668

Στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» αποδίδεται, εμμέσως πλην σαφώς, από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ευθύνη για την καθυστέρηση στην ανάθεση τεσσάρων μελετών κτηματογράφησης. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της «Κτηματολόγιο», να απορρίψει προσφυγή εναντίον της συμμετοχής μιας εταιρείας σε δύο από τους εν λόγω διαγωνισμούς κτηματογράφησης, δεν αιτιολογήθηκε επαρκώς και αναπέμπει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, για να κριθεί εκ νέου. Η υπόθεση αφορά την κτηματογράφηση των περιφερειακών ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνου και του μισού Ηρακλείου, καθώς και της περιοχής Θεσπρωτίας – Κέρκυρας.

Οι τέσσερις διαγωνισμοί ανήκουν στην τελευταία γενιά κτηματογράφησης και επαναπροκηρύχθηκαν το 2016. Μία εκ των διαγωνιζομένων κοινοπραξιών προσέφυγε στο ΣτΕ κατά μιας άλλης, υποστηρίζοντας ότι η δεύτερη είχε υποβάλει ψευδή στοιχεία για την επαγγελματική εμπειρία της σε ανάλογα έργα. Πιο συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα εταιρεία επικαλέστηκε διάφορους λόγους για τους οποίους η ανταγωνίστριά της έπρεπε να αποκλειστεί, μεταξύ των οποίων το ότι είχε αναφέρει ως απόδειξη της εμπειρίας της μελέτες κτηματογράφησης και πολεοδομικού σχεδιασμού σε δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, οι (συμπληρωματικές) συμβάσεις των οποίων είχαν ακυρωθεί με απόφαση του Ευρωδικαστηρίου (το 2011, απόφαση C-601, επειδή η ανάθεση της συμπληρωματικής σύμβασης έγινε χωρίς διαγωνισμό και είχε προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το 50% της αρχικής σύμβασης). Συνολικά, κατατέθηκαν δύο προσφυγές στο ΣτΕ, ενώ η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» «πάγωσε» τη διαδικασία επιλογής αναδόχου και σε ακόμα δύο διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε η συγκεκριμένη κοινοπραξία.

Αρχικά, το 2016, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ δικαίωσε την προσφεύγουσα, «παγώνοντας» τη συνέχιση του διαγωνισμού. Τώρα, με τις αποφάσεις 1251 και 1252/2019, το Δ’ τμήμα του ΣτΕ ήρθε να αναπέμψει την υπόθεση στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καλώντας τη να αιτιολογήσει επαρκέστερα την όποια απόφασή της. Οπως επισημαίνει, όμως, ειδικά για μία από τις περιοχές που αφορούσε η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου (περιοχές του καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών, σήμερα στον Δήμο Θέρμης), το δημοτικό συμβούλιο ανακάλεσε την απόφασή του να υπογράψει συμπληρωματική σύμβαση πριν η ελεγχόμενη εταιρεία υποβάλει προσφορά στο κτηματολόγιο για να διεκδικήσει τους τέσσερις διαγωνισμούς.

«Ως εκ τούτου, η αναθέτουσα αρχή (σ.σ.: η “Ελληνικό Κτηματολόγιο”) όφειλε να εξετάσει αν συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού της παρεμβαίνουσας λόγω υποβολής ψευδούς δήλωσης ή μη παροχής πληροφοριών σχετικών με την ειδική τεχνική και επαγγελματική της ιδιότητα», αναφέρει. Οπως σημειώνει το ΣτΕ, στους όρους του διαγωνισμού αναφέρεται σαφώς ότι η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή μη επαρκών πληροφοριών «δικαιολογεί τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, εάν διαπιστωθεί ότι κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό ή άλλα επίσημα στοιχεία». Το ΣτΕ έκανε δεκτή την προσφυγή ως προς το συγκεκριμένο σημείο, ακύρωσε την απόφαση της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που έκανε δεκτή την εταιρεία στον διαγωνισμό, και ανέπεμψε την υπόθεση στο διοικητικό συμβούλιό της «για τις νόμιμες ενέργειές της, κατά το σκεπτικό». Ωστόσο η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να προσφύγουν και κατά όποιας απόφασης λάβει το νέο διοικητικό συμβούλιο της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και η καθυστέρηση να συνεχιστεί για μερικά ακόμα χρόνια.